สิทธิชุมชน

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูพิพากษายกฟ้องคดีบริษัทเหมืองหินดงมะไฟฟ้อง 3 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ รื้อถอนชุมนุมสาธารณะหมู่บ้านผาฮวกฯ อ้างขัดขวางเส้นทางขนแร่ โดยศาลชี้ผู้ถูกฟ้องได้ชุมนุมเรียบร้อย ปราศจากอาวุธ และชุมนุมบนพื้นที่สาธารณะตามกฎหมาย ไม่ได้มีการขัดขวางการขนแร่ 
2024-01-31 00:40

Pages