สิทธิบัตรทอง

สปสช. ขอความร่วมมือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วไทย ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง พร้อมเปิดหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2023-04-20 13:13
เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งรับสิทธิ 'ผ้าอ้อมผู้ใหญ่' ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน สำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2023-04-18 14:12

Pages