สิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่จัด ‘Omkoi Coal or Home นิทรรศการ 4 ปีการต่อสู้และเสียงคนอมก๋อย’ ที่ร่วมคัดค้านโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย ชี้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตคนอมก๋อยและคนกะเบอะดินาหากมีเหมืองในพื้นที่ เรียกร้องรัฐบาลใหม่ปลดระวางถ่านหิน
2023-09-26 17:11
ความเห็นของกรีนพีซต่อรายงานแผนที่นำทางสู่ Net Zero เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ
2023-09-26 14:09
ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา หรือ สจน. ชวนทบทวนข้อมูล พบ 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 ไทยมี ‘ป่าคาร์บอน’ 18 จังหวัด 211 ป่าชุมชน ฟังเสียงสะท้อนคาร์บอนเครดิตฟอกเขียว ไม่หยุดปล่อยคาร์บอน ไม่ลดโลกร้อน
2023-09-25 20:22
ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรมกรณี “ทวงคืนผืนป่า” จากยุค คสช. ถึงการจับตาต่อในยุครัฐบาล ‘เศรษฐา’
2023-09-25 13:59
เวลาของถ่านหินหมดลงแล้ว: ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย ชุมชนและภาคประชาสังคมร่วมเรียกร้องรัฐบาลใหม่ปลดระวางถ่านหิน
2023-09-24 18:20
อธิบดีกรมโรงงานฯ เร่งกำจัดกากของเสีย “แวกซ์ กาเบ็จ” จ.ราชบุรี เฟสแรก 12,000 ตัน ภายใน 29 มี.ค. 2567 เตรียมฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากบริษัทฯ เผยจะยก 'ราชบุรีโมเดล' เป็นต้นแบบบริหารจัดการปัญหา
2023-09-23 12:25
Fair Finance Thailand ร่วมกับ RE100 จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย: ทำไมต้อง ‘ยุติธรรม’ Thai Energy Transition: Why It Must be ‘Just’” นำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเขียวตามนิยามเดียวกัน (Thailand Taxonomy) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม (Just Energy Transition)” พร้อมจัดเวทีเสวนาเสนอแนะทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยุติธรรม
2023-09-22 09:35
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย และตัวแทนคณะทำงาน Thailand Taxonomy ร่วมวงเสวนา ให้ความเห็นและมุมมองต่อโอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรมในประเทศไทยว่าจะ “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” อย่างไรให้ยั่งยืน ย้ำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ต้อง 'ยุติธรรม' ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2023-09-21 19:51
กสม.สอบกระบวนการรับฟังความเห็น ปชช. เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จ.สระบุรี พบ ปชช. ไม่ได้ข้อมูลมากพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงเป็นการกระทำที่ละเลยต่อสิทธิมนุษยชน แนะทำกระบวนการรับฟังความเห็นใหม่ หน่วยงานท้องถิ่นร่วมตรวจสอบ 
2023-09-21 18:06
สมัชชาคนจนแจ้งประชาชนที่หมู่บ้านห้วยทับนายน้อย ชัยภูมิ ถูกน้ำท่วมบ้านมาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. กำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นอาหาร น้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้าน และอยากให้หน่วยงานรัฐเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม
2023-09-20 23:32
ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา รวบรวมประเด็นที่ควรรู้นโยบายการแก้ปัญหาโลกร้อนและคาร์บอนเครดิต ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ เพื่อให้เห็นแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลเศรษฐามากขึ้น เสียงสะท้อนจากสังคมชี้คาร์บอนเครดิตคือการฟอกเขียวและกลลวงคาร์บอน แปลงธรรมชาติให้กลายเป็นสินค้าโดยการปลูกป่าค้าคาร์บอน ระบุในช่วง 3 ไตรมาส ของปี 66 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นทะเบียนป่าชายเลน 1.5 แสนไร่ เตรียมดิวคาร์บอนเครดิต ขณะที่นโยบายแก้โลกร้อนของไทยถูกประเมินในระดับแย่ที่สุด
2023-09-20 01:48
รายงานใหม่กรีนพีซเผยภัยคุกคามมหาสมุทรเพิ่มขึ้น เรียกร้องรัฐบาลเร่งให้สัตยาบันสนธิสัญญาสร้างเขตคุ้มครองระบบนิเวศทะเล 
2023-09-16 17:52
นักวิชาการอีสานหนุนภาคประชาสังคม เบรกนายกฯ ดันเมกะโปรเจกต์ 'ผันน้ำโขง เลย ชี มูล' มูลค่า 2.27 ล้านล้านบาท ขอ รบ.ฟังเสียงคนเห็นต่าง-ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบ ไม่อยากให้ลงเงินมหาศาล แลกผลกระทบใหญ่หลวง เสนอปฏิรูปทำ EIA และ SEA ให้น่าเชื่อถือ ให้ความสำคัญภาควิชาการ
2023-09-16 06:01
'ศนิวาร' สส.พรรคก้าวไกล ติงนโยบายค้าคาร์บอนเครดิต ครม. เศรษฐา 'ยุติ-ความเป็นธรรม' ชี้ไม่แก้โลกร้อนที่ต้นเหตุ เสี่ยงแย่งยึดที่ดินชุมชนในเขตป่า ย้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องทำเร่งด่วน คิดถึงประชาชน-รุกรับปรับตัว-มีธรรมาภิบาล
2023-09-12 21:52
ทนายความฝ่ายบริษัทเหมืองหินดงมะไฟเอาเอกสารจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่อุตสาหกรรมจังหวัดมาอ้างในศาลเพื่อขนแร่ออกจากพื้นที่ หลังเลิกศาลชาวบ้านไปถามอุตสาหกรรมจังหวัดได้คำตอบว่าเป็นแค่เอกสารจ่ายค่าภาคหลวงถ้าบริษัทจะขนออกต้องมาขออนุญาต
2023-09-12 16:18
‘บางกลอยคืนถิ่น’ ยื่นหนังสือจี้ ‘พัชรวาท’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาบางกลอย สานต่อแนวทางคณะกรรมการอิสระฯ ตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย กลับบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ชี้อุทยานฯ ดำเนินการขัดเจตนารมณ์
2023-09-11 18:56
ความเห็นของกรีนพีซต่อรายงานสังเคราะห์การทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก ย้ำการประชุม COP28 ในปี 2566 นี้ รัฐบาลต่างๆ ต้องตกลงยุติการใช้น้ำมัน ก๊าซฟอสซิลและถ่านหินอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยยึดหลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย  ชี้ทางออกมีพร้อมแล้ว ระบบพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกที่สุด  
2023-09-09 20:21

Pages