สิ่งแวดล้อม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จัดเวทียืนหยัดคัดค้านโรงไฟฟ้าชีมวล พร้อมออกแถลงการณ์จี้ กกพ. ให้ยกเลิกการพิจารณาใบอนุญาติโรงฟฟ้าชีวมวล
2018-12-20 01:00
เปิดปาฐกถาฉบับเต็มของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 44 ปี การต่อสู้ของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย คือการเคลื่อนเปลี่ยน ชาวบ้านผู้สยบยอมต่ออำนาจรัฐและทุน สู่ความเป็นพลเมืองที่ต้องการความเสมอภาค และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2018-11-20 17:23

Pages

Subscribe to สิ่งแวดล้อม