สื่อสาธารณะ

หลังจากที่เจ้าของทวิตเตอร์เปลี่ยนมือมาเป็น อีลอน มัสก์ ส่งผลให้เกิดปัญหาข้อพิพาทหลายเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินการเว็บไซต์โซเชียลมีเดียแห่งนี้ เรื่องล่าสุดเกิดขึ้นกับ "สถานีวิทยุแห่งชาติสหรัฐฯ" (NPR) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีชื่อแบบนี้แต่จริงๆ แล้วเป็นสื่อไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ทวิตเตอร์กลับติดป้ายให้ว่า NPR เป็นสื่อในสังกัดรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งในขณะนี้ทวิตเตอร์เปลี่ยนป้ายให้ NPR แล้ว แต่เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นทวิตเตอร์มีปัญหากับสื่ออื่นๆ ด้วย
2023-04-24 18:03

Pages