อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 59 นาที ที่ผ่านมา

สื่อ

2015-05-15 19:40
วงเสวนา “เมื่องานวิจัยชาวบ้านขึ้นปกวารสารเมืองโบราณ” ประกาศตัวตนคนท้องถิ่นผู้ศึกษาบ้านเกิดเมืองนอนของตนมากว่า 10 ปี ฉายภาพสันติภาพให้เห็นชีวิตจริง เพื่อย้อนหาจุดสมดุล โดยนักวิจัยท้องถิ่น 5 คนจากงานวิจัย 3 ชิ้น “จากยาลอเป็นยะลาและการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษ” โดยทรัยนุง มะเด็ง “หาอยู่หากินในอ่าวปัตตานี” โดยมะรองนิง สาและ, ดอเลาะ เจ๊ะแต และ “บ้านเมืองขนาดเล็กในแผ่นดินปาตานีตอนใน” โดย ณายิบ อาแวบือสา, งามพล จะปะกิยา ร่วมกับวลัยลักษณ์ ทรงศิริ จากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
2015-05-02 10:16
เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกับมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรจัดอบรมพัฒนาผู้หญิงใช้สื่อ New social media ขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิงแบบใหม่ รุกเสริมเขี้ยวเล็บการขับเคลื่อน ลุยสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารสันติภาพที่หลากหลาย    
2015-03-21 10:24
‘ถ่ายทำที่ชุมชน ฉายที่ชุมชน’ คนพื้นที่ทำได้ ไม่ต้องรอสื่อกระแสหลัก เทรนด์สื่อสารใหม่ของสำนักสื่อ WARTANI ที่ใกล้ชิดประชาชนคนปาตานี กับผลพลอยได้ที่คาดไม่ถึงผ่านโครงการอบรมนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ
2015-02-22 15:19
  นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ้าง Noam Chomsky ที่กล่าวว่า มนุษยชาติในปัจจุบันอยู่ในสังคมสื่อเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใดก็ตาม จากสังคมครอบครัวถึงสังคมประเทศตลอดถึงสังคมโลกที่ล้วนผูกติดอยู่กับสื่อ สื่อในที่นี้หมายถึงการสื่อสารมวลชนที่เมื่อผู้ส่งสารสื่อออกไปแล้วมีคนรับได้มากกว่า 2 คนขึ้นไป  จากอิทธิพลของเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสื่อกลางนำพาสารไปสู่กลุ่มผู้รับ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสื่อกลางในการนำสารเชิงการตอบโต้ หรือการสื่อสารสองทาง (two ways communication) กลับมายังผู้ส่งสารเริ่มต้นซึ่งเป็นคู่สนทนาหรือกลุ่มสนทนา
2014-10-18 10:49
“กรุงเทพโพลล์ร่วมปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปสื่อเพื่อลดความขัดแย้ง” ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ 74.5% เห็นว่าข่าวที่สื่อนำมาเสนอเชื่อถือไม่ค่อยได้ ไม่ได้นำเสนอความจริงทั้งหมด 78.5% ระบุว่าจำเป็นต้องปฏิรูปสื่อด้วย 89.9% เห็นว่าควรมีการสอบใบอนุญาตวิชาชีพสื่อ  
2014-08-27 23:48
27 ส.ค. 2557 เว็บหรือบล็อกข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที ที่ใช้ชื่อ ‘Blognone’ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 เพื่อนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไอที โทรคมนาคม และชีวิตในโลกดิจิทัล โดยปัจจุบันมีเว็บในเครืออีก 2 แห่งคือ Jusci สำหรับเนื้อหาวิทยาศาสตร์และวิทยาการ และ Meconomics สำหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ นโยบาย
2014-08-22 23:55
ถอดปาฐกถาพิเศษของ ดร.Jacke Lynch จากออสเตรเลีย ในงาน CCPP ที่ ม.อ.ปัตตานีอธิบายวารสารศาสตร์สันติภาพเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง ชี้เป็นการปฏิรูปการนำเสนอข่าวของสื่อทั่วโลก เป็นงานยากของนักข่าว แต่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง ย้ำการเสนอข่าวแบบแพ้-ชนะ คือตัวเร่งขยายความรุนแรง     
2014-08-22 01:06
ศ.ดร.Stein Tønnesson กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน CCPP ฉายภาพแนวโน้มความขัดแย้งในเอเชียที่ลดลง จำนวนสงครามและความตายน้อยกว่าอดีต เกิดสันติภาพมากกว่าในทวีปอื่นๆ แต่เหตุใดการต่อสู้ในชายแดนใต้จึงยังมีการใช้ความรุนแรงแม้จะมีอัตราในการชนะต่ำ   ศ.ดร.Stein Tønnesson

Pages

Subscribe to สื่อ