สุขภาพ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยในแต่ละปีมีคนทำงานทั่วโลกเกือบ 3 ล้านคน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผู้ชายเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 51.4 คน ต่อ 100,000 คน ผู้หญิง 17.2 คน ต่อ 100,000 คน เอเชียและแปซิฟิกมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสูงที่สุด
2023-12-06 11:58
เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมนโยบายยกระดับบัตรทอง “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ระบุถือ เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ มั่นใจเป็นจังหวัดแรกที่ดำเนินการสำเร็จ
2023-12-03 12:01
สปสช. เปิดข้อมูลสายด่วน 1330 รุกแจ้งสิทธิ “ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” เผย 2 ปี โทรแนะนำหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 2.36 ล้านครั้ง แต่จำนวนเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ หลังรับสายแนะนำมีเพียงร้อยละ 30 พร้อมชวนหญิงไทยเข้ารับบริการค้นหาความเสี่ยง เพิ่มโอกาสรักษาหายขาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปาดมดลูก
2023-11-24 13:46
เผยผลดำเนินงาน “กองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณ 2566” ครอบคลุมดูแลประชากรผู้มีสิทธิ ร้อยละ 99.40 มีผู้ป่วยนอกรับบริการ 164.98 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 6.265 ล้านครั้ง ขณะที่หลายสิทธิประโยชน์ช่วยดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเกินเป้าหมาย อาทิ บริการเอชไอวี/เอดส์ บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน บริการผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง และบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เป็นต้น สะท้อนประสิทธิภาพ สปสช. บริหารจัดการและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบบัตรทอง
2023-11-19 10:34
สงสัยเด็กแรกเกิด ‘ได้ยินบกพร่อง’ คัดกรองได้ด้วยสิทธิประโยชน์จาก สปสช. หาก ‘ประสาทหูเสื่อม’ ต้องผ่าตัด ‘บัตรทอง’ ก็ครอบคลุม
2023-11-18 12:23
ที่ประชุม “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” เห็นชอบแผนการสร้างนโยบายสาธารณะฯ ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมไฟเขียวร่างเอกสารสำคัญที่จะนำไปประกอบการจัดทำ ‘วาระแห่งชาติ’ ชง ครม. พิจารณาเปิดกรอบทิศทางนโยบายพัฒนาเด็กอย่างมีส่วนร่วม หวังสร้าง Momentum ครั้งใหญ่ในระดับชาติ
2023-11-17 14:52
เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการเบิกจ่ายเงิน รพ.หลังสวน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมให้คำแนะนำ-ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เบิกเงินจาก สปสช. ให้เต็มที่ ย้ำพร้อมไปทุก รพ. เพื่อช่วยแก้ปัญหาเบิกจ่าย ด้าน ผอ.รพ.หลังสวนเบาใจ เผยที่ผ่านมาอาจไม่เข้าใจระบบการเบิกจ่าย ทำให้เบิกเงินได้ไม่ครบ
2023-11-16 12:25
เครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชศาสตร์ ผนึกกำลังจัดเวที “สมัชชาสุขภาพจิตฯ” หรือ “กาวน์ใจ” ใช้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย หวังคลายปมปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษาจากภาวะความเครียด-ซึมเศร้า-หมดไฟ เตรียมนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระ “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
2023-11-13 12:22
สวรส. ระดมเครือข่ายวิจัยของประเทศ บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาด้วยวิจัยระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์แท้จริง
2023-11-13 10:56
สปสช. จัดหาวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1.9 ล้านเข็ม พร้อมสนับสนุนงบประมาณค่าฉีด ครอบคลุมนโยบายรัฐบาล หนุนคนไทยไปฉีด ไปตรวจ ชี้หากเจอเร็วมีโอกาสรอดสูง
2023-11-12 10:57
สปสช. ชวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิรักษาพยาบาล รับบริการตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม” และ “ธาลัสซีเมีย” ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฝากครรภ์ กองทุนบัตรทอง เผยช่วง 5 ปี มีหญิงตั้งครรภ์รับบริการเพิ่มเกือบ 2 แสนราย แต่ยังไม่ครอบคลุม เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเด็กเกิด เผยช่วยเพิ่มคุณภาพประชากรเด็กเกิดใหม่
2023-11-05 11:26

Pages