สุขภาพ

กสม.สอบกระบวนการรับฟังความเห็น ปชช. เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จ.สระบุรี พบ ปชช. ไม่ได้ข้อมูลมากพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงเป็นการกระทำที่ละเลยต่อสิทธิมนุษยชน แนะทำกระบวนการรับฟังความเห็นใหม่ หน่วยงานท้องถิ่นร่วมตรวจสอบ 
2023-09-21 18:06
บอร์ด สปสช. เคาะเพิ่มรายการสิทธิประโยชน์แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคล จาก 1 ชนิด เป็น 4 ชนิด โดยเพิ่มแผ่นปิดกะโหลกศีรษะที่ผลิตจากโลหะไททาเนียมด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติฝีมือคนไทย พร้อมเร่งรณรงค์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดสมองในระยะยาว 
2023-09-06 15:41
สปสช. ลงพื้นที่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก เยี่ยมชมดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขตำบลโพธิ์แทน ของ รพ.สต.บ้านเขมรฝั่งใต้ เผยประทับใจระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง มีการเชื่อมต่อตั้งแต่โรงพยาบาลลงมาถึงในชุมชน มีนักฟื้นฟูชุมชนช่วยดูแลในพื้นที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
2023-09-03 10:27
โรงพยาบาลมิตรประชาพร้อมร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองพื้นที่ฝั่งธนใต้ ลั่นมีแพทย์รองรับทุกสาขา ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานที่ สปสช. กำหนด
2023-09-02 10:13
ผลการศึกษาคนทำงานเกือบ 50,000 คน ในแคนาดา พบคนทำงานเป็นกะหรือการทำงานช่วงกลางคืนนอกเหนือเวลาปกติระหว่าง 9.00-17.00 น. อาจมีความเสี่ยงด้านความจำและการรับรู้แย่ลง โดยเฉพาะวัยกลางคนหรือสูงวัย
2023-08-28 11:31
ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง จ.ขอนแก่น เผยทำงานเชิงรุก ร่วมเครือข่ายในพื้นที่ออกหน่วยให้คำแนะนำสิทธิบัตรทองกับชุมชน เผยช่วยเหลือญาติผู้ป่วยฉีดวัคซีนโควิด ประสานส่วนกลางแค่สัปดาห์เดียว ได้เงินช่วยเหลือเยียวยาทันที - รพ.กล้วยน้ำไทร่วมมือ สปสช. ให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มความสะดวกรักษาใกล้บ้าน-ลดแออัด รพ.รัฐ 
2023-08-26 14:01
คนไทยทุกคนรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ที่ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” และ “ร้านยา” กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศได้แล้ว เช่น รับยาคุม-ถุงยาง ทดสอบการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต เป็นต้น เช็กสิทธิที่จะได้รับและนัดรับบริการผ่าน “แอปเป๋าตัง” เลือกใช้สิทธิใกล้บ้าน สะดวก ไม่ยุ่งยาก
2023-08-20 12:07
ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เผยการทำงานข้ามเครือข่ายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ทำให้มีกำลังคนช่วยดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมบูรณาการข้ามเครือข่าย หวังต่อยอดมีจิตอาสาใน รพ. หนุนเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุม 4 จังหวัดภาคอีสาน
2023-08-19 10:48
สปสช. เตือน “ระวังอย่าให้ข้อมูลส่วนตัว” หลังมีประชาชนแจ้ง มีสายเข้าแสดงหมายเลข 1330 แจ้งข้อมูลสิทธิบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมขอเลขบัตรประชาชน ย้ำบริการสายด่วน สปสช. 1330 เพียงแค่แจ้งข้อมูลบริการเท่านั้น ไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น ระวังอย่าหลงเชื่อ หากสงสัยโทรกลับสอบถามสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชม.
2023-08-17 15:47
ประชาชนตอบรับบริการ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ใช้บริการแล้วกว่า 26,000 ครั้ง ในคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 331 แห่งทั่วประเทศ ทั้งบริการสร้างเสริมเสริมสุขภาพป้องกันโรค 8 รายการสำหรับคนไทยทุกคน และบริการผู้ป่วยนอก 5 รายการเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน ประหยัดค่าเดินทาง
2023-08-13 10:29
สปสช. ประกาศข่าวดี “โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ” จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีภาวะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการกลั้นขับถ่ายแล้ว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงการดูแล สปสช.ชวน อปท. ร่วมจัดทำโครงการเพิ่ม ใช้งบ กปท. ดำเนินการดูแล พร้อมเผยข้อมูล ปี 2566 มี อปท. ขับเคลื่อน กปท. จัดทำโครงการผ้าอ้อมฯ แล้ว 2,295 โครงการ ดูแลผู้ป่วย 44,667 คน 
2023-08-12 18:51
เผย 'อนุทิน' ลงนามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 66 (ฉบับที่ 3) เปิดทาง สปสช. สนับสนุนเงินจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษา ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตรทองอีกต่อไป หลังหาทางออกความชัดเจนข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการของสถานพยาบาล
2023-08-06 10:39
สปสช. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1 ระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า และเกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคระดับดีเด่น ยกระดับ “สายด่วน สปสช. 1330” สู่ “1330 Contact Center” ดูแล “ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง” ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมต่อทุกช่องทางการติดต่อบนสื่อโซเชียล เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาใช้สิทธิบัตรองอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดบริการเชิงรุกแนะนำบริการสิทธิประโยชน์สุขภาพ เผยเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองนี้
2023-08-05 10:28
สปสช. ลงพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เยี่ยมชมร้านยา ‘โมเดล 3 พลัส’ ที่เพิ่มบริการ พบหมอออนไลน์ที่ร้านยา ‘ลดการเดินทางไปถึงโรงพยาบาล-รับยากลับบ้านได้เลย’ พร้อมลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบครบวงจร  
2023-08-02 10:06
สายด่วน สปสช. 1330 โทรแจ้งสิทธิประชาชน รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี ระบุเป็นบริการเชิงรุกดูแลกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการ เชื่อหากเจอความผิดปกติเร็วจะทำให้รักษาได้เร็วขึ้นและมีโอกาสที่จะหายขาด เริ่มตั้งแต่ 27 มิ.ย. ย้ำจะโชว์เบอร์ 1330 จนท.แนะนำตัว พร้อมแจ้งสิทธิ ไม่มีถามข้อมูลส่วนตัว 
2023-08-01 11:53
ยูนิเซฟเรียกร้องให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะแม่ที่ต้องทำงาน หลังพบทารกเพียง 1 ใน 3 คนในประเทศไทยได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายโลก
2023-08-01 10:56
สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการใช้งานอุปกรณ์เก็บของเสียจากลำไส้ (ทวารเทียม) และการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากบัญชีนวัตกรรมไทย ภายใต้ระบบบัตรทอง ณ รพ.ยะลา-รพ.สงขลานครินทร์-รพ.หาดใหญ่ ชี้ ผลิตภัณฑ์จากบัญชีนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทย ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณหลายร้อยล้านบาท พร้อมหนุนให้เป็นนวัตกรรมที่จะถูกนำไปใช้ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
2023-08-01 10:10
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนานโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere แนะสร้างเครือข่ายหน่วยบริการใน กทม. เพิ่มน้ำหนักการคัดกรองและรักษาตั้งแต่เป็นมะเร็งระยะแรกเริ่ม รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยถึงทางเลือกการดูแลระยะสุดท้ายสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการรักษา 
2023-07-30 10:40
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง - สปสช. ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายพลเมืองหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 6” (Senior UHC 2023) สร้างพื้นฐานนักเรียน ม.ปลาย รู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ช่องทางการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข พร้อมสื่อสารกระจายความรู้สู่คนรอบข้าง ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
2023-07-29 13:21

Pages