สุขภาพ

2018-03-10 15:56
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “น้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ ร่วมหารือ    
2018-03-10 13:25
นายกเทศมนตรีนครรังสิต เผยผลพวงจาก สตง.ทักท้วงท้องถิ่นฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำสถานการณ์รุนแรงขึ้น ทำให้ต้องหยุดฉีดยาว 1-2 ปี กว่าจะได้ความชัดเจน ระบุกฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เสนอเปิดช่องครอบคลุมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภท   นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จ.ปทุมธานี  
2018-03-04 12:31
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอให้ยุติการทำร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ… เหตุล้าหลัง ผลักภาระในการพิสูจน์ให้คนไข้ ผู้เสียหาย แถมมีคณะกรรมการจากวิชาชีพฝ่ายเดียว ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคในการฟ้องคดี เสนอให้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุขแทน    
2018-03-04 12:20
สปสช. ตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ” ประสานทุกเขตรุกสำรวจลงทะเบียนสิทธิบัตรทองพระสงฆ์ เร่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ต่อยอดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการเข้าถึงสิทธิประโยชน์การรักษาและบริการสาธารณสุข    
2018-03-03 16:34
ผลวิจัยชี้ชัด ‘ร่วมจ่าย’ ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลลดลงจริง แต่อาจไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเข้ารับการรักษาที่เกินความจำเป็นเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด เพราะหายไปทั้งผู้ที่จำเป็นและไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา      
2018-02-25 18:39
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แจงเหตุผลเรียกเก็บมัดจำผู้ป่วยไตวาย ชี้ต้นทุนซ่อมเส้นเลือดฟอกไต 40,000-50,000 บาท แต่ สปสช.จ่ายชดเชยแค่ 8,000 บาท แถมยังมีผู้ป่วยนอกเขตมารับบริการอีกกว่า 1,800 ราย หากปล่อยให้เป็นแบบนี้โรงพยาบาลขาดทุนแน่ ย้ำเตรียมทบทวนเลิกเก็บเงินเฉพาะผู้ป่วยในเขตภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ แต่ผู้ป่วยจากนอกเขตยังต้องเรียกเก็บเหมือนเดิม พร้อมทั้งส่งข้อมูลต้นทุนให้ สปสช.พิจารณาปรับอัตราการจ่ายชดเชยเพิ่ม  
2018-02-24 13:05
เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตโวย โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี เรียกเก็บเงินมัดจำค่าทำเส้นฟอกเลือด 30,000 บาท ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้รับบริการ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยทั้งเขต อัดไม่เป็นธรรม กีดกันการเข้าถึงบริการ พร้อมยื่นข้อเรียกร้องห้ามเก็บเงินร่วมจ่าย-เงินมัดจำทุกกรณี    
2018-02-18 11:42
สปสช.หนุน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ชวน อปท. ใช้กลไก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ” ขับเคลื่อน สร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ เน้นการมีส่วนร่วมท้องถิ่นและชุมชน    
2018-02-11 12:05
อนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฯ สปสช. เคาะ 11 ข้อเสนอสิทธิประโยชน์บัตรทอง สู่กระบวนการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความจำเป็นและผลกระทบรอบด้าน เพิ่มการเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง    
2018-01-28 13:02
สปสช.ชี้แจงกรณีถูกโจมตีใน Social Media ว่าไม่จ่ายเงินให้ รพ.หากใส่ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วัดค่าก๊าซในเลือด ยืนยันจ่ายจริง ระบุเป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการให้รหัสโรคจัดทำโดย สป.สธ.ให้จ่ายได้    

Pages

Subscribe to สุขภาพ