สุขุม กาญจนพิมาย

2018-12-04 15:15
ปลัด สธ.ปิดการสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมบรรยายคุณภาพกับความท้าทายในโลกอนาคต ระบุการคุ้มครองสิทธิมาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี โดยที่บุคลากรมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม การมีคุณภาพจะทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในโรงพยาบาล
Subscribe to สุขุม กาญจนพิมาย