สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

ปาฐกถาพิเศษ 35 ปี 6 ตุลา 2519 โดย ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ห้องจี๊ด เศรษบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2011-10-07 21:50
2010-05-29 17:07

Pages