อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 22 นาที ที่ผ่านมา

สุมนมาลย์ สิงหะ

2018-09-01 16:10
กระแสการพัฒนารูปแบบเรือนจำธรรมาภิบาลเกิดขึ้นช่วงราว 1990 มุ่งเน้นปฏิรูปภาพลักษณ์การควบคุมกีดกันผู้ต้องขังให้ออกจากความเป็นพลเรือนที่มีอิสรภาพ (civil liberties) ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยประเทศที่พัฒนาแล้วต่างมุ่งการปรับแก้ไขระดับโครงสร้างและระบบงานเรือนจำ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอังกฤษ มีรายงานวิจัยจำนวนมากระบุถึงบทบาทหน้าที่ของเรือนจำ ที่มีกฎเหล็กการลงโทษด้วยวิธีการกักกันนักโทษมีข้อบ่งชี้ว่าไร้ประสิทธิภาพในการปรับปรุงพฤติกรรมผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติและการคอร์รัปชั่นตามมา (DiIulio, 1987) 
2015-09-06 01:18
  การปลูกถ่ายอวัยวะ หรือ Organ transplantation ในภาษาอังกฤษเป็นการรักษาในขั้นตอนสุดท้ายที่อวัยวะมนุษย์เสื่อมถอยจนไม่อาจฟื้นกลับคืนเกิดขึ้นแพร่หลายทั่วโลก รายงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกมีสถิติระบุว่าสถานการณ์การแพทย์สากล มีการผ่าตัดเปลี่ยนไตใน 91 ประเทศ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดคือ ผู้ป่วยโรคไตเป็นจำนวน 66,000 ราย รองลงเป็นการปลูกถ่ายตับ 21,000 ราย และการปลูกถ่ายหัวใจ 6,000 ราย (Who 2007) อย่างไรก็ตาม การปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นอยู่กับการประเมินต้นทุนของระบบสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ มากกว่านั้นคือความสามารถในการจัดหาอวัยวะแต่ละประเทศ    
2015-07-22 11:21
ประเทศไทยมีคลินิกให้บริการทำเด็กหลอดแก้วกว่า 30 แห่ง จากการบันทึกสถิติการทำเด็กหลอดแก้วโดยเฉลี่ย 3,000 – 4,000 ครั้งในแต่ละปี และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สถิติเปรียบเทียบการทำเด็กหลอดแก้วช่วง พ.ศ. 2546 , 2548 และ พ.ศ. 2549  โดยรายละเอียด พ.ศ. 2546  จำนวน   2,623 ครั้ง พ.ศ. 2548 จำนวน 3,140 ครั้ง และเพิ่มมากขึ้น 3,304 ครั้ง ใน พ.ศ. 2549 (Vutyavanich et al.
Subscribe to สุมนมาลย์ สิงหะ