สุมิตรชัย หัตถสาร

ครบรอบ 4 ปี ต่อสู้ต้านเหมืองแร่อมก๋อย คนอมก๋อยจัดงานทบทวนเส้นทางการต่อสู้ ด้าน 'พิธา' ชี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ดินป่าสงวนประชาชนอยู่ไม่ได้ แต่กฎหมายกลับปล่อยให้นายทุนทำเหมืองในเขตป่าชั้นต้น 284 ไร่ ได้ตามใจชอบ
2023-09-29 11:52
เชียงใหม่จัด ‘Omkoi Coal or Home นิทรรศการ 4 ปีการต่อสู้และเสียงคนอมก๋อย’ ที่ร่วมคัดค้านโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย ชี้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตคนอมก๋อยและคนกะเบอะดินาหากมีเหมืองในพื้นที่ เรียกร้องรัฐบาลใหม่ปลดระวางถ่านหิน
2023-09-26 17:11
ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรมกรณี “ทวงคืนผืนป่า” จากยุค คสช. ถึงการจับตาต่อในยุครัฐบาล ‘เศรษฐา’
2023-09-25 13:59
ฟังเสียงแรงงานข้ามชาติ-ทนายสิทธิฯ ‘กรณีโครงการ ม.33 เรารักกัน’ ตั้งเงื่อนไขทางสัญชาติเพื่อกีดกันสิทธิผู้ประกันตน-ขัดรัฐธรรมนูญ ในช่วงโควิด-19 ปี 63
2023-05-31 15:14

Pages