สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานอุ้มหายฯ (ศป.ทส.) นัด 'ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์' ภรรยา 'สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์' ให้การเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา
2023-05-06 16:12

Pages