สุรพงษ์ กองจันทึก

กฎหมายไทยบังคับให้เด็กข้ามชาติทุกคนต้องได้รับการแจ้งเกิด นักกฎหมาย ระบุ รัฐต้องออกเอกสารแสดงตัวให้ในฐานะที่เป็นคน ส่งผลให้เข้าถึงสิทธิ-สวัสดิการพื้นฐาน ยืนยันเจ้าหน้าที่ทะเบียนไม่มีอำนาจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
2018-09-01 18:03
คณะกรรมการสรรหามีมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 คน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ผู้เคยยืนยันสิทธิให้ ‘ไผ่ ดาวดิน’ สอบวิชาสุดท้ายในคุก และระบุว่าการจับกุมคนอยากเลือกตั้งเป็นไปตามหลักสากล ติดโผด้วย
2018-08-22 03:52

Pages