อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 18 นาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2018-04-30 20:36
  เมื่อพูดถึง “นักการเมือง” ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า “Politician” ย่อมมีความหมายกว้างกว่าที่ใช้กันในบ้านเรา เพราะนักการเมืองย่อมหมายถึงบุคคลที่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่สังกัดพรรคการเมือง หรือบุคคลที่แสวงหาตำแหน่ง อำนาจทางการเมืองการปกครอง ในประเทศประชาธิปไตยนักการเมืองคือผู้เข้าสู่อำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้ง แต่ในประเทศไม่ประชาธิปไตย นักการเมืองเข้าสู่อำนาจรัฐโดยการแต่งตั้ง หรือโดยการปฏิวัติรัฐประหาร พูดอย่างกว้าง นักการเมืองหมายรวมถึงบุคคลที่ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองโดยอาศัยกลไกของสถาบันราชการหรืออำมาตยาธิปไตย (bureaucratic institution) ด้วย
2018-04-03 22:16
ถ้าเราตั้งคำถามว่า พุทธศาสนาไทยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยหรือไม่? บางคนอาจตอบว่า ประเด็นศาสนาไม่สลักสำคัญอะไร เพราะการสร้างประชาธิปไตยอยู่ที่เราสามารถเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้ เปลี่ยนโครงสร้างกองทัพ ตำรวจ ศาล ปฏิรูปกฎหมาย ระบบราชการและอื่นๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้
2018-03-30 11:59
  ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ” วิจักขณ์ พานิช  อ้างถึงทัศนะของเชอเกียม ตรุงปะ คุรุทางจิตวิญญาณในสายธรรมแห่งวัชรยานว่า
2018-03-21 21:25
นานมาแล้วมิตรสหายท่านหนึ่งเคยแลกเปลี่ยนในเฟสบุ๊คว่า “ผมคิดว่าศาสนาคือกลุ่มผลประโยชน์ประเภทหนึ่งเท่านั้นเอง” ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรจริงจัง แต่ข้อความดังกล่าวยังอยู่ในความทรงจำของผม เมื่อวันเวลาผ่านไปผมกลับมาคิดทบทวนยิ่งพบว่ามุมมองของเขาตรงกับความเป็นจริงอยู่มาก เพราะเมื่อเรามองศาสนาตามที่ปรากฏอยู่จริง หรือทำงานอยู่จริงในสังคมสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกลุ่มผลประโยชน์หลากหลายเข้าด้วยกัน จะพบว่าศาสนาคือกลุ่มผลประโยชน์ประเภทหนึ่ง เหมือนกลุ่มผลประโยชน์ประเภทอื่นๆ เช่นกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง กลุ่มนายจ้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และอื่นๆ
2018-03-18 16:02
รายงานของประชาไทเรื่อง “เปิดวิสัยทัศน์ธนาธรและเพื่อนต่อการแก้ปัญหา 3 จว.ชายแดนใต้” โดยทวีพร คุ้มเมธา เกริ่นนำว่า “เปิดแนวคิดแยกรัฐจากศาสนาของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และวิสัยทัศน์เพื่อนในพรรคอนาคตใหม่ที่กล้าพูดว่า ข้อเสนอของหะยีสุหรงนั้น ‘น่าจะเป็นไปได้’ ในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้” อะไรคือแนวคิดแยกรัฐจากศาสนาของธนาธร รายงายดังกว่าโควทความเห็นของธนาธรว่า
2018-03-13 23:29
พุทธไทย 1 ใน 3 สถาบันหลัก เครื่องมือรัฐในการสร้างอำนาจนำทางวัฒนธรรมให้แก่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย กับแนวคิดการแยกศาสนาออกจากรัฐ เพื่อนำพุทธศาสนาออกจากกรงขัง เพิ่มพื้นที่เสรีภาพการตีความ ยืนข้างคนเล็กคนน้อย และเพื่อความเป็นธรรมระหว่างศรัทธาต่างๆ สุรพศเชื่อจะช่วยลดความขัดแย้งต่างๆ ในสังคมได้
2018-03-07 23:57
ที่มา https://propelsteps.files.wordpress.com/2013/11/secularmap.png แนวคิดโลกวิสัย (secularism) คือแนวคิดที่ว่า “รัฐกับศาสนาต้องแยกเป็นอิสระจากกัน” การแยกเป็นอิสระจากกันก็เพื่อให้หลักประกันว่า กลุ่มหรืองค์กรทางศาสนาต่างๆ จะไม่แทรกแซงกิจการของรัฐ และรัฐก็ต้องไม่แทรกแซงกิจการทางศาสนา หลักการสำคัญของแนวคิดโลกวิสัย คือ
2018-02-21 09:31
  ช่วงนี้ในโลกโซเชียลกำลังเกิดกระแสอยากให้เลิกใช้คำว่า “สลิ่ม” เช่นมีเฟสบุ๊คแฟนเพจสนับสนุนการเลิกใช้คำว่า "สลิ่ม" และ "ควายแดง"คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด ก็สนับสนุนการเลิกใช้คำว่าสลิ่ม ด้วยเหตุผลว่า
2018-02-02 22:33
ประชาชนที่ใช้เสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตย ถูกเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งความดำเนินคดีที่มา: www.matichonweekly.com/hot-news/article_78962

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์