อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 นาที 57 วินาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2010-07-26 23:29
ในเชิงปริมาณเราภูมิใจกันว่า คนไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นชาวพุทธ แต่ในเชิงคุณภาพ เราถามตัวเองตลอดมาว่า ทำไมสังคมพุทธจึงเต็มไปด้วยอบายมุข และภายใต้คำโฆษณาว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เรากลับพบเห็นแต่ความงมงายไร้เหตุผล โดยการยืนยันความเป็นศาสนาแห่งเมตตาธรรมและสันติภาพ เรากับกลับกำลังเผชิญกับความเกลียดชังและความรุนแรง
2010-07-06 02:41
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยที่จังหวัดขอนแก่น มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการและสนทนากับ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีบางประเด็นที่เราน่าจะชวนกันขบคิด จึงอยากนำเสนอต่อผู้อ่าน
2010-06-03 16:06
ขณะที่คนของรัฐบาลพูดถึงพระที่มาร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงเป็นเพียง 'คนห่มเหลือง' อย่างดูแคลน สุรพศ ทวีศักดิ์ ได้ลงพื้นที่ทำวิจัยกับพระสงฆ์ในการชุมนุม ทำให้ทราบว่าพระสงฆ์เหล่านี้มาเพื่อเตือนสติทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและรัฐบาล ย้ำเตือนถึงวิธีการสันติและเมตตาธรรม ขณะเดียวกันก็มีพื้นเพอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน เข้าใจปัญหาความไม่เป็นธรรมที่ชาวบ้านได้รับ
2010-05-14 03:39
ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ สิ่งที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้อาจมองได้ 2 ระดับ คือ  1) ข้อเท็จจริงทางชีววิทยาที่ระบุว่ามนุษย์เรามีสมอง 2 ซีก สมองซีกซ้ายคิดเรื่องตรรกะเหตุผล ความจริง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสองซีกขวาทำหน้าที่จินตนาการ ซาบซึ้งและสร้างสรรค์ความงาม ความดี เช่น ศิลปะ ศาสนา ศีลธรรม
2010-04-26 20:03
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปฏิเสธการเจรจารอบสาม ภายใต้ข้อเสนอของแกนนำ นปช. ที่ให้ยุบสภาภายใน 30 วัน ด้วยเหตุผลที่พอจะสรุปได้ว่า หนึ่ง เงื่อนเวลาในการยุบสภาไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นอยู่ที่ต้องทำอะไรบ้างเพื่อปู ทางไปสู่การเลือกตั้งอย่างเสรี และสงบสันติ เมื่อตกลงกันได้ว่าจะทำอะไรบ้าง จึงจะได้คำตอบเรื่องเงื่อนเวลาที่เหมาะสม แต่ที่แน่นอนคือ 30 วัน ทำอะไรไม่ทันแน่ สอง รัฐบาลจะไม่ยอมเจรจาภายใต้เงื่อนไขการข่มขู่หรือคุกคามด้วยวิธีรุนแรง หรือผิดกฎหมาย เพราะจะทำให้เป็นบรรทัดฐานได้ว่า ต่อไปหากคนกลุ่มไหนต้องการชนะทางการเมืองก็จะใช้วิธีเช่นนี้อีก
2010-04-20 18:51
หากแกนหลักของสังคมประชาธิปไตย คือ “วัฒนธรรมการใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน” ความรุนแรงนองเลือดเมื่อค่ำวันที่ 10 เมษายน 2553 ก็คือภาพสะท้อนที่น่าหวาดหวั่นว่า “เหตุผลตายแล้ว!” ไม่ได้หมายความว่าในความขัดแย้งทางความคิดกว่า 4 ปีมานี้ แต่ละฝ่ายไม่มีเหตุผลของตนเอง มีครับ แต่ไม่มีเวทีสาธารณะให้เหตุผลของแต่ละฝ่ายมาโต้แย้งถกเถียงกันอย่างตรงๆ และอย่างถึงที่สุดเสียที
2010-03-20 21:07
อาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กล่าวทางทีวีช่อง 11 ช่วงโหมโรงการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดง “14 มีนา” ว่า “สันติวิธีก็เป็นเหมือนสิ่งอื่นๆ คือ มันเป็นสีเทา สันติวิธีสีขาวบริสุทธิ์อาจไม่มีจริง”   คำพูดดังกล่าวชวนให้เรามองโลกตามความเป็นจริง เพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันว่า เราจะเผชิญหรือจัดการกับกับโลกแห่งความเป็นจริงที่อะไรๆก็ “สีเทา” นี้ได้อย่างไร  
2010-03-12 04:18
   “ที่สำคัญ พวกเราจะชูพระพุทธเจ้าเป็นไอดอลประชาธิปไตย เพราะเสนอความคิดเท่าเทียมกันทุกชนชั้น อนุญาตให้คนไร้วรรณะ หรือวรรณะต่ำสุดคือจัณฑาลบวชได้เท่าเทียมกัน อนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้”                                                                                       (ไม้หนึ่ง ก.กุนที,ประชาไท,10/03/2010)
2010-01-27 17:46
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “พระพุทธศาสนานอกพระไตรปิฎก : คืออะไร คิดอย่างไร” จัดโดยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ผู้นำเสนอบทความและประเด็นการเสวนานิยาม (สรุปความโดยผู้เขียน) ว่า “พุทธศาสนานอกพระไตรปิฎก” ได้แก่คำสอน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การปฏิบัติธรรม ที่เกิดจากการตีความ และการผสมสมผสานคำสอนพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งคำสอน ความเชื่อประเพณี พิธีกรรม การปฏิบัติเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏในพระไตรปิฏก  
2010-01-15 21:21
มีคำที่ผมคิดว่าสำคัญและได้ยินบ่อยมากเลยในชีวิต แต่ผมไม่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของคำๆนั้นคืออะไร นั่นคือคำว่า “คุณธรรม” กับ “จริยธรรม” จนวันหนึ่งผมได้มาอ่านหนังสือจริยศาสตร์ตะวันตก จึงพอจะรู้ความหมายอย่างที่จะขอแลกเปลี่ยนต่อไปนี้ “คุณธรรม” (virtue) หมายถึง บุคลิกภาพ (character) หรือนิสัย (habit) ที่ดีเลิศ (excellence) เช่น บุคลิกภาพ/นิสัยที่ดีเลิศด้านปัญญา ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความรักเพื่อนมนุษย์ ฯลฯ

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์