อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 42 นาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2009-07-26 21:39
เมื่อจินตนาการถึง “สังคมประชาธิปไตย” เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ ความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม รสนิยม วิถีชีวิต อุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ
2009-07-19 18:08
ถ้าเรายอมรับว่า "ข้อกล่าวหา" ต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่พิสูจน์ "ข้อเท็จจริง" และ “ตัดสินถูก-ผิด” ได้ด้วยกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น เราย่อมสรุปได้ว่า ข้อเสนอให้ "ประชาชนเป็นผู้ตัดสินโดยการลงคะแนนเลือกตั้ง" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นข้อเสนอที่ไร้เหตุผล  
2009-07-07 04:26
สุรพศ ทวีศักดิ์เสนอทางแก้ปัญหาเรื่อง “วัฒนธรรมโกง” ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน แต่ต้องสร้างช่องทางให้ประชาชนรู้ทันและสามารถตรวจสอบอำนาจอันเป็นที่มาของวัฒนธรรมโกงนั้นมากกว่า!  
2009-06-24 21:25
คำว่า “ความชั่วร้ายที่จำเป็น” มีนิยามเฉพาะในบทความนี้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่คนทำกันจนเป็นเรื่องปกติ และผู้กระทำเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ” ในแวดวงการศึกษาของบ้านเราความชั่วร้ายในความหมายดังกล่าวนี้มีอยู่มาก อาทิเช่น.-  
2009-06-06 21:58
ในยุคที่สังคมเห็นว่า การปฏิรูปการเมืองจะสำเร็จได้ยากหากไม่ทำควบคู่กันไปกับการปฏิรูปสื่อ ทำไมเราจึงตั้งคำถามน้อยเกินไปต่อตรรกะของ “สื่อเลือกข้าง” เพราะหากเราเชื่อในอุดมการณ์ที่ว่า “ความเป็นกลาง” ในการเสนอข้อเท็จจริงและความคิดเห็นรอบด้านควรเป็น “จุดยืน” ที่ทำให้สื่อมีความหมายเป็น “สื่อสารมวลชน” ไม่ใช่สื่อของใครหรือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เราย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตั้งคำถามต่อตรรกะของสื่อเลือกข้าง  

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์