อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 นาที 11 วินาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2018-01-12 15:58
  มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร “Nature Human Behaviour” พูดถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชากร 3,256 คน จากประเทศต่างๆ 13 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศที่เป็นรัฐโลกวิสัยและประเทศที่ศาสนายังมีอิทธิพลสูง ผลสำรวจระบุว่า คนส่วนมากมองว่า คนที่เป็นเอธีสต์ (Atheist) มีแนวโน้มจะเป็นบุคคลอันตรายและขาดศีลธรรมมากกว่าคนที่นับถือศาสนา งานวิจัยไม่ได้บอก “ข้อเท็จจริง” ว่าเอธีสต์เป็นคนไม่มีศีลธรรม หรือมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้น แต่บอกถึง “ทัศนคติ” ของคนจำนวนมากที่มองเอธีสต์เช่นนั้น
2018-01-07 07:45
ข้อความจากทวิตเตอร์ ว. วชิรเมธี ข้างบน ถูกนำมาแชร์ในโลกโซเชียลอีกครั้ง หลังจากกระแสยกย่อง “ตูน” ว่ามีจิตโพธิสัตว์และมีคุณสมบัติควรเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเตือนสติคนไทยผ่านเฟซบุ๊คที่มีคนติดตามกว่า 6,000,000 คน (ตามรายงานในมติชนออนไลน์) ว่า “อย่าก่นด่าประเทศตัวเอง” ตามด้วย “คำคม” อีกหลายชุด
2017-12-23 22:33
  เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ปฏิวัติสยาม 2475 เราไม่พบวาทกรรม “คนดี” เช่นไม่มีการกล่าวถึงว่าคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือกลุ่มคนดี หรือฝ่ายตรงข้ามกับคณะราษฎรก็เรียกว่า “ฝ่ายอนุรักษ์นิยม” หรือ “ฝ่ายนิยมเจ้า” มากกว่าจะเรียกว่าฝ่ายคนดี
2017-12-15 07:44
  งานวิจัยเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า (2556-2576)” ของพระมหาหรรษา ธัมมหาโส สรุปผลการวิจัยจากการค้นคว้าเอกสาร สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดสัมมนาในเวทีต่างๆ ว่า บทบาทของพระสงฆ์กับการเมืองที่พึงประสงค์ มี 6 บทบาทหลักๆ คือ 1. บทบาทในฐานะวิศวกรจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 2. บทบาทพระสงฆ์กับการชี้แนะและชี้นำทางการเมือง 3. บทบาทในการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามระบอบประชาธิปไตย
2017-11-22 22:48
  เราเชื่อตามๆ กันมา (อย่างขัดหลักกาลามสูตร) ว่า “ศีลธรรมมาจากศาสนาเท่านั้น” และ “ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” จึงสรุปว่า ศาสนาไม่มีปัญหาในตัวมันเอง หากจะมีปัญหาย่อมเกิดจากคนใช้ศาสนาในทางที่ผิด ว่าแต่ “ศีลธรรม” ที่มาจากศาสนาคืออะไร? หากสำรวจดูจะพบว่าศีลธรรมศาสนาเป็นศีลธรรมที่กำหนดขึ้นจากอำนาจนิยามความจริงและความดีของชนชั้นนำสองกลุ่มหลักๆ ที่มักจะเป็น “พันธมิตร” กัน คือ ชนชั้นปกครองและนักบวชหรือผู้นำทางศาสนา ปัญหาพื้นฐานที่ชนชั้นนำสองกลุ่มนี้ต้องการหาคำตอบคือ จะจัดการปกครองอย่างไร และบุคคลแต่ละคนควรจะดูแลจิตใจหรือจิตวิญญาณของตนเองอย่างไร
2017-11-14 21:41
  เห็นปรากฏการณ์ “ตูน บอดี้แสลม” ออกวิ่งในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากใต้สุด อ.เบตง ยะลา สู่เหนือสุด อ.แม่สาย เชียงรายได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้คนจำนวนมากและจากการนำเสนอข่าวทุกวันจากสื่อทุกแขนงแล้ว ทำให้ผมนึกถึง “ไผ่ ดาวดิน” ที่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีผู้คนในสังคมนี้สักกี่คนที่ยังนึกถึงเขาอยู่
2017-11-07 14:51
  มีเพื่อนชาวมุสลิมบางคนเข้ามาแสดงความเห็นทางเฟซบุ๊กของของผมว่า “อำนาจเผด็จการ(ในนามศาสนา)ลงโทษ ทำร้ายคนที่เปลี่ยนศาสนาด้วยการปาหิน การแขวนคอ ตัดมือ ประหารชีวิตคนรักร่วมเพศ ทำสงครามกับต่างศาสนา และระหว่างนิกายศาสนา ก่อการร้ายฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้า......สิ่งที่กล่าวมานั้นมิได้หมายความว่ามาจากศาสนาเท่านั้นดอกครับ.....ลองอ่านรัฐธรรมนูญบ้างหรือยังครับ....ในนั้นมีแต่บทลงโทษมากมายสำหรับผู้กระทำผิด...เพื่อเป็นกรอบในการบริหารบ้านเมือง...เพื่ออะไรละครับ? หากไม่ใช่เพื่อการค้ำจุน.... การฆ่าเพื่อศาสนาคงมิต่างอะไรกับการเกณฑ์ทหารไปตายเพื่อชาติครับ”
2017-11-01 17:52
  ในไทยแลนด์โอนลี่ มักมีการพูดตามๆ กันว่า “ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง” แม้จะจริง แต่ก็ไม่จริงทั้งหมด ซ้ำยังยังเป็นการพูดกันบนมายาคติว่า ศาสนาที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่การเมืองเป็นเรื่องสกปรก เมื่อดึงศาสนามาเกี่ยวกับการเมืองจึงทำให้ศาสนาสกปรกไปด้วย
2017-10-11 23:22
“ผมอยากจะเตือนให้ทุกคนมีความกล้าหาญ อย่าสยบยอมกับเผด็จการต้องมีความกล้าหาญที่จะทำและต้องกล้าพูดความจริงแม้จะต้องสูญเสียอิสรภาพก็จำเป็นเพราะถ้าบ้านเมืองไหนไม่มีสัจจะ ไม่มีความกล้าบ้านเมืองนั้นก็เป็นที่อยู่สำหรับปศุสัตว์ไม่ใช่สำหรับมนุษย์"- ส. ศิวรักษ์ -

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์