อัพเดทล่าสุดเมื่อ 37 นาที 16 วินาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2016-09-20 14:59
    ขณะที่การศึกษาพุทธศาสนาเชิงวิพากษ์จาก “คนนอก” หรือนักวิชาการที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาบนพื้นฐานของ “ศรัทธา” ชี้ว่า พุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนระบบชนชั้นในรัฐพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ แต่ชาวพุทธทั้งกระแสหลักและกระแสรองต่างก็แย้งว่า ที่สนับสนุนระบบชนชั้นคือพราหมณ์ไม่ใช่พุทธ เพราะพุทธศาสนาปฏิเสธวรรณะมาแต่สมัยพุทธกาลแล้ว แล้วในรัฐพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นจากคติพุทธผมสมพราหมณ์ พุทธศาสนาไม่มีส่วนสนับสนุนระบบชนชั้นเลยหรือ ชาวพุทธก็จะตอบว่า นั่นเป็นเรื่องชนชั้นปกครองใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเท่านั้น
2016-09-16 07:41
  พุทธศาสนาไทย คือพุทธศาสนาของรัฐไทยในทางนิตินัยเป็นด้านหลัก ไม่ใช่ในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นด้านหลัก เพราะในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อนที่จะเกิดพุทธศาสนาไทยแบบที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบัน ไม่เคยมีพุทธศาสนาที่มี “ศาสนจักร” หรือองค์กรปกครองสงฆ์ที่มีอำนาจตามกฎหมายรวบอำนาจปกครองพระสงฆ์ทั่วประเทศรวมศูนย์ที่ส่วนกลางแบบระบบราชการ
2016-08-30 06:23
  สิ่งที่เรียกว่า “วิธีการแบบพุทธะ” ที่จะพูดถึงต่อไปนี้คือสิ่งที่ผม “ตีความ” จากการอ่านพระไตรปิฎก ไม่ได้แปลว่าผมค้นพบวิธีการหรือคำสอน “ที่แท้จริง” ของพุทธะ เพราะผมก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่ผ่านการสรุปรวบรวมในรูปของการ “สังคายนา” มาแล้วหลายครั้งในเวลาที่ยาวนานนั้น อะไรคือ “ที่แท้จริง” ของพุทธะกันแน่ ผมคิดว่าในพระไตรปิฎก มีสิ่งที่เราเข้าใจได้ 2 ส่วนหลักๆ คือ “เนื้อหาคำสอน” หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “ธรรมวินัย” กับ “วิธีการ” ที่พุทธะใช้ในการเสนอคำสอน ซึ่งผมขอเรียกว่า “วิธีการแบบพุทธะ”
2016-08-21 21:47
พระมหาไพรวัลย์ยันบังคับสึกพระตี๋ไม่ได้ พระวินัยไม่อนุญาต ตั้งคำถามทำไมพุทธไทยจึงต้องกีดกันคน ด้านสุรพศ ระบุพุทธไทยชอบตีความเข้าข้าง ‘พระ’ ยืดหยุ่นสำหรับตัวเอง แต่กลับไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้คนอื่น เป็นการตีความภายใต้อำนาจมหาเถรสมาคม
2016-08-21 11:30
    ระยะหลังมีเสียงวิจารณ์มากขึ้นว่า พุทธศาสนาไทยไร้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ที่ถูกกดขี่โดยอำนาจเผด็จการ และพุทธศาสนาไทยไม่มีมิติทางสังคม
2016-08-15 09:05
หากย้อนดูประวัติศาสตร์การปฏิรูปศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปคริสต์ศาสนาหรือการปฏิรูปพุทธศาสนาล้วนเกิดจาก “ผู้นำความคิดทางศาสนา” และ “เนื้อหา” ของการปฏิรูปก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดและโครงสร้างสถาบันศาสนาอย่างมีนัยสำคัญ
2016-08-01 05:43
  ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สั่งระงับการใช้พื้นที่อาคารจตุรมุข คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดกิจกรรม “พูดเพื่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกับคนอีสาน?” โดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) และกลุ่มพลเมืองรุ่นใหม่อีสาน ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ดังที่สื่อมวลชนเสนอข่าวไปแล้วนั้น  ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมเห็นว่าการระงับกิจกรรมดังกล่าวเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของบทบาทมหาวิทยาลัยในโลกสมัยใหม่ และขอประท้วงต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดเช่นนั้น
2016-07-24 17:34
  บางคนคิดว่าประชามติ 7 สิงหาคมนี้คือทางออก เพราะถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งและเดินหน้าต่อ แต่หลายคนก็มองว่านั่นคือทางตัน เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กำหนดให้มี สว.ที่มาจากความเห็นชอบของ คสช.จำนวน 250 คน เป็นผู้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และ สว.ก็มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ฉะนั้นกลไกนี้จึงมีอำนาจกำหนดตัวนายกฯ อย่างน้อย 2 สมัย
2016-07-14 16:51
“ เขาสั่งให้คุณทำลายรัฐธรรมนูญที่มีพื้นฐานที่มาที่เป็นธรรม คุณจะทำอย่างไร ถามผม ผมก็บอกว่าคุณมีหน้าที่ต้องปฏิเสธ เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมที่ต้องปฏิเสธ...ถ้าคุณถูกสั่งให้ทำรัฐประหาร เท่ากับคุณถูกสั่งให้ทำลายคุณค่าสูงสุดในการอยู่ร่วมกัน คุณต้องปฏิเสธ ตรงนี้เป็นตรรกะหรือหลักการธรรมดา ” -วรเจตน์ ภาคีรัตน์- นั่นคือคำตอบของอาจารย์วรเจตน์ เมื่อถูกถามว่า “ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำรัฐประหารจะทำอย่างไร?” ในหนังสือ “ถอดรื้อมายาคติ Deconstruct” (ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.docfoc.com/-deconstruct)
2016-07-07 11:18
“ ดังที่ได้กล่าวมาโดยตลอดว่า ประเด็นในเรื่องความชอบธรรมเป็นปัญหาทางศีลธรรม เพราะเป็นการตัดสินประเมินค่าในทำนองเดียวกันกับคำถามที่ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ดังนั้นการเมืองและศีลธรรมจึงแยกจากกันไม่ออก “ - ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ), หน้า 370 –

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์