สุรา

2017-10-24 21:19
ตำรวจนครบาล-กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมืองดดื่ม-จำหน่ายสุราช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 25 – 29 ต.ค.นี้ ถวายเป็นพระราชกุศล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ขอความร่วมมือประชาชนกระจายไปยังจุดคัดกรองทุกจุดเพื่อความสะดวก
2017-02-21 15:56
  “อาชีพอย่างนี้มีกำไรดี สาธุชนอนุโมทนาพระธรรมเทศนาที่เทศน์เป็นธรรมทานด้วยภาษาบาลีว่าสาธุสะ อันหมายความว่าชอบแล้วเจ้าข้า ครั้งแล้วก็ถวายไทยทานแก่พระธรรมถึกผู้เทศน์ และพระนักเทศน์นั้นถ้าได้เทศน์บ่อยๆก็กลายเป็นคนรวยได้” ลาลูแบร์ ทูตฝรั่งเศสยุคพระนารายณ์มหาราช พศ. 2230 [1]
2013-09-18 17:07
เอฟทีเอวอชท์เข้าพบพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอประเด็น "ยา-สิทธิบัตรพืช-สุรา-คุ้มครองลงทุน" ต่อคณะเจรจาฝ่ายยุโรปในการเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทย-EU รอบ 2 ย้ำข้อตกลงเรื่องยาต้องไม่เกินไปกว่าทริปส์ เผยตัวแทนอียูไม่รับฟัง เตรียมยื่นจดหมายทักท้วงข้อเรียกร้องให้กับคณะเจรจาพรุ่งนี้ บุญส่ง มาดขาว เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเป็นตัวแทนยื่นจดหมาย
2013-07-21 19:39
มาตรการงดจำหน่ายสุราช่วงวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาจะเริ่มขึ้นหลังเวลา 24.00 น. คืนนี้ จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคาร และจะมีการตั้งจุดตรวจปริมาณแอกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
2012-08-01 20:07
โปสเตอร์ชนะเลิศในการประกวด "หยุดหาข้ออ้างเข้าข้างเหล้า ไม่ดื่มไม่เมาเราทำได้"
2009-03-29 20:56
ผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพบว่า 68.5 % เห็นด้วยกับมาตรการห้ามขายเหล้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์
Subscribe to สุรา