ส่วนราชการในพระองค์

เปิดเอกสารงบประมาณ ปี 67 พบ 'ส่วนราชการในพระองค์' มีเพียง 8 หน้า ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 1 หน้า กับงบประมาณที่ตั้งไว้ถึง 8,478 ล้านบาท ขณะส่วนราชการที่ขอระดับเดียวกัน เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ มีรายละเอียดถึง 366 หน้า
2023-12-31 22:20
สรุปความจากงานของ 'พอล แชมเบอร์' นักวิชาการรัฐศาสตร์ ที่เขียนบทความวิเคราะห์การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารและตำรวจปี 66 ซึ่งแสดงถึงบทความของอิทธิพลเครือข่ายชนชั้นนำจารีต เครือข่ายภายในกองทัพ และเครือข่ายส่วนตัวของพล.อ.ประยุทธ์  ขณะที่นิยาม ‘วัง’ ที่ยังคลุมเครือ รอยร้าวภายในหมู่ชนชั้นนำ คำถามต่อไปและมองไปข้างหน้าโดยเฉพาะข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพทำเพียงแต่กองทัพหรือรัฐบาลจะเพียงพอหรือไม่
2023-12-06 17:58

Pages