หนังสือ

ชื่อหนังสือ: The Unheard Truth: Poverty and Human Rights 
สำนักพิมพ์: Norton publishers
เขียนโดย: Irene Khan 
จำนวนหน้า: 254

--------------------

ภาพปกหนังสือ ความจริงที่ไม่เคยได้ยิน ความยากจนและสิทธิมนุษยชน

การยุติความยากจนเป็นเสียงเรียกร้องร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศ ผู้นำทางการเมืองและธุรกิจ ผู้มีจิตสาธารณะและนักร้องที่มีชื่อเสียง แต่ภารกิจนี้คงประสบความล้มเหลว หากการแก้ปัญหามุ่งที่การส่งเสริมการขยายตัวด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุน การค้า เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือความช่วยเหลือจากต่างชาติ ทั้งนี้เป็นคำกล่าวของไอรีน ข่าน (Irene Khan) ในหนังสือ The Unheard Truth

ข่านได้ให้เหตุผลอย่างน่าประทับใจพร้อมข้อมูลสนับสนุนว่า การต่อสู้กับความยากจนหมายถึงการต่อสู้กับการเอาเปรียบ การกีดกัน ความไม่มั่นคง และการไร้พลัง คนซึ่งยากจนไม่เพียงขาดแคลนปัจจัยทางกายภาพ แต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ ในการแก้ปัญหาความยากจนระดับโลก เราต้องให้ความสำคัญต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งส่งผลให้เกิดความยากจนมากขึ้น และทำให้คนยังยากจนต่อไป การให้ประชาชนมีสิทธิเสียงกำหนดอนาคตตนเอง และการเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีศักดิ์ศรีและเคารพต่อสิทธิของพวกเขา เป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา

"การทำให้ใครสักคนสูญหายไปนั้น เป็นความโหดร้ายไร้น้ำใจอย่างที่สุดรูปแบบหนึ่งของมนุษยชาติ แม้ว่าคนผู้นั้นจะเลวร้ายเพียงใด เขาก็ควรมีโอกาสที่จะได้กล่าวลาคนที่เขารัก รวมทั้งสังคมที่เขาได้ใช้ชีวิต แต่ยิ่งไปกว่านั้น หากการอุ้มหายเกิดกับผู้ที่มีคุณูปการ มีคุณค่า ความโหดร้ายรุนแรงก็หนักหนายิ่งขึ้น"

 

"การทำให้ใครสักคนสูญหายไปนั้น เป็นความโหดร้ายไร้น้ำใจอย่างที่สุดรูปแบบหนึ่งของมนุษยชาติ แม้ว่าคนผู้นั้นจะเลวร้ายเพียงใด เขาก็ควรมีโอกาสที่จะได้กล่าวลาคนที่เขารัก รวมทั้งสังคมที่เขาได้ใช้ชีวิต แต่ยิ่งไปกว่านั้น หากการอุ้มหายเกิดกับผู้ที่มีคุณูปการ มีคุณค่า ความโหดร้ายรุนแรงก็หนักหนายิ่งขึ้น"

 

เขียนโดย : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เจ้าของคอลัมน์ ช่วยกันคิด ช่วยกันเรียนรู้

" หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" มิใช่การสังคมสงเคราะห์ คนจนไม่ควรยินดีปลาบปลื้มกับการถูกสังคมสงเคราะห์ คนรวยไม่ควรพึงพอใจกับบุญที่ได้จากการสงเคราะห์ผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล ที่คนจนคนรวยควรทำคือ ช่วยกันก่อสร้างระบบที่ช่วยให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการรักษาพยาบาล

ราคาเล่มละ 140 บาท หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

หรือ สั่งซื้อตรงที่ประชาไท ในราคาพิเศษ เล่มละ 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

โดยโอนเงินมาที่ .... บัญชีชื่อ มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 091-0-10432-8

และช่วยส่งใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ที่รับหนังสือ มาทางโทรสาร 02 690 2712