อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 44 นาที ที่ผ่านมา

หนังสือ

2013-06-26 01:43
"วิพากษ์นายใน" ที่ Book Re:public "ชานันท์ ยอดหงษ์" ระบุสาเหตุที่ค้นคว้าก็เพื่ออธิบายเชิงวิชาการแทนเรื่องนินทา หรือปล่อยให้คลุมเครือจนเลยเถิด ด้านศิษย์เก่าวชิราวุธแลกเปลี่ยนด้วยโดยเห็นว่าพอรับได้หาก "นายใน" อยู่ในกองหนังสือซุบซิบ แต่เสียใจที่ธรรมศาสตร์ที่ทำให้เรื่องซุบซิบกลายเป็นวิทยานิพนธ์ ด้าน "วรชาติ มีชูบท" วิจารณ์ผู้เขียนตัดตอนตีความพระราชดำรัส ร.6
2013-04-01 12:41
การปาฐกถาพิเศษ "วัฒนธรรมหนังสือในอุษาคเนย์" โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
2013-02-27 18:25
  เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันท์ มีการเสวนาเสวนาเปิดตัวหน้งสือ "ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป (เดวิด วัยอาจ)" แปลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และคณะ โดยแปลจากหนังสือ "Thailand: A Short History" ของ ศ. David K.Wyatt
2013-02-23 10:51
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการเสวนาเสวนาเปิดตัวหน้งสือ "ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป" (เดวิด วัยอาจ) แปลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และคณะ โดยแปลจากหนังสือ "Thailand: A Short History" ของ ศ. David K.Wyatt
2012-12-05 20:33
หนังสือที่ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากเพิ่งตระหนักถึงภูมิหลังพฤติกรรมของชนชาติตน และฉากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่วูนเด็ดนี กลายเป็นตำนานที่ถูกบอกเล่า อ้างอิง แทรกซึมอยู่ในเรื่องเล่าของชาวอเมริกันจวบจนถึงปัจจุบัน ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี หรือ Bury My Heart at Wounded Knee เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ของนักเขียนอเมริกันชื่อ ดี บราวน์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1970 ทันทีที่เผยแพร่ก็ติดอันดับ National Bestseller List อย่างยาวนาน
2012-10-01 21:10
ผู้แปลหนังสือ "ติมอร์ตะวันออก: เส้นทางสู่เอกราช" เล่าถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของติมอร์ตะวันออก ชาติเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชี้ว่า "ศาสนา" และ "สิทธิมนุษยชน" เป็นพลังหลักทำให้ชาวติมอร์รวมตัวกันต่อสู้ได้ จนทำให้ความชอบธรรมของกองทัพอินโดนีเซียในฐานะผู้ปกครองต้องหมดความชอบธรรมลงไปในที่สุด
2012-09-28 12:42
แนะนำหนังสือ "ติมอร์ตะวันออก: เส้นทางสู่เอกราช" โดย สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ ผู้แปลหนังสือ

Pages

Subscribe to หนังสือ