อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 25 นาที ที่ผ่านมา

หนังสือ

2013-02-27 18:25
  เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันท์ มีการเสวนาเสวนาเปิดตัวหน้งสือ "ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป (เดวิด วัยอาจ)" แปลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และคณะ โดยแปลจากหนังสือ "Thailand: A Short History" ของ ศ. David K.Wyatt
2013-02-23 10:51
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการเสวนาเสวนาเปิดตัวหน้งสือ "ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป" (เดวิด วัยอาจ) แปลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และคณะ โดยแปลจากหนังสือ "Thailand: A Short History" ของ ศ. David K.Wyatt
2012-12-05 20:33
หนังสือที่ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากเพิ่งตระหนักถึงภูมิหลังพฤติกรรมของชนชาติตน และฉากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่วูนเด็ดนี กลายเป็นตำนานที่ถูกบอกเล่า อ้างอิง แทรกซึมอยู่ในเรื่องเล่าของชาวอเมริกันจวบจนถึงปัจจุบัน ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี หรือ Bury My Heart at Wounded Knee เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ของนักเขียนอเมริกันชื่อ ดี บราวน์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1970 ทันทีที่เผยแพร่ก็ติดอันดับ National Bestseller List อย่างยาวนาน
2012-10-01 21:10
ผู้แปลหนังสือ "ติมอร์ตะวันออก: เส้นทางสู่เอกราช" เล่าถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของติมอร์ตะวันออก ชาติเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชี้ว่า "ศาสนา" และ "สิทธิมนุษยชน" เป็นพลังหลักทำให้ชาวติมอร์รวมตัวกันต่อสู้ได้ จนทำให้ความชอบธรรมของกองทัพอินโดนีเซียในฐานะผู้ปกครองต้องหมดความชอบธรรมลงไปในที่สุด
2012-09-28 12:42
แนะนำหนังสือ "ติมอร์ตะวันออก: เส้นทางสู่เอกราช" โดย สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ ผู้แปลหนังสือ
2012-09-26 11:43
แนะนำหนังสือ "ติมอร์ตะวันออก: เส้นทางสู่เอกราช" โดย ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2012-08-10 21:44
  หากถามว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดและอาจต้องตกที่นั่งลำบากมากที่สุดหากมีการเก็บค่ากระจายสินค้า 1% จากร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ และร้านนายอินทร์ คำตอบก็คือ ผู้จัดจำหน่ายหนังสือ (book distributors) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สายส่ง
2012-08-06 15:32
สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย แจกหนังสือเขียนโดย ลีเมียงซิก นักกิจกรรมที่อุทิศตนให้กับขบวนการประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970-80 แปลโดย กุลชีพ วรพงษ์ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย จัดพิมพ์หนังสือ 'ประวัติขบวนการประชาธิปไตยเกาหลี' The History of the Democratization Movement in Korea ซึ่งเขียนโดย ลีเมียงซิก นักกิจกรรมที่อุทิศตนให้กับขบวนการประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 และช่วงทศวรรษที่ 1980 และได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะที่มีคุณูปการต่อประชาธิปไตยจากเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ของประชาชนกวางจูเมื่อ 18 พฤษภาคม
2012-05-30 03:29
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อภิปรายหัวข้อ "คุยกันฉันคนไม่รู้เศรษฐศาสตร์ – ว่าด้วยความ (ไม่) รู้เศรษฐศาสตร์ของอ.นิธิ" หนึ่งในหัวข้อการเสวนา "พลังแห่งความรู้แบบนิธิ" การเสวนาในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 ที่ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012-05-09 22:09
กรรมการสิทธิแถลงหลังใช้เวลาศึกษา 6 ปี หวังเป็นอีกช่องสร้างความยุติธรรมชายแดนใต้ หมอยะลาแนะต้องเพิ่มแพทย์นิติเวชมุสลิม สร้างการยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทย เผยสาระสำคัญ 2 ทัศนะทางศาสนา “ทำได้ – ไม่ได้”   

Pages

Subscribe to หนังสือ