อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 15 วินาที ที่ผ่านมา

หมายเหตุประเพทไทย

2014-07-20 23:05
สัปดาห์นี้ยังคงพบกับ อรรถ บุนนาค และแขกรับเชิญพิเศษ กานต์ ชูเศรษฐการ ผู้สนใจเรื่องไวน์ มาคุยกันเรื่องเครื่องดื่มต่อจากสัปดาห์ก่อน แต่ขยับมาสนทนาเรื่องเหล้าไทยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตร
2014-07-13 22:27
สัปดาห์นี้พบกับ อรรถ บุนนาค และแขกรับเชิญพิเศษ กานต์ ชูเศรษฐการ ผู้สนใจเรื่องไวน์อย่างจริงจัง มาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘ไวน์’ เครื่องดื่มหมักจากผลไม้รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มไวน์แบบตะวันตก
2014-07-09 04:28
หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้พบกับ อรรถ บุนนาค และพิธีกรรับเชิญ รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาคุยกันถึงแนวคิดและการออกแบบ การตกแต่งภายในสนามบินต่างๆ ที่สะท้อนของอัตลักษณ์ของชาติ ซึ่งรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิของไทยด้วย
2014-06-30 09:33
  หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้พบกับ อรรถ บุนนาค และพิธีกรรับเชิญ รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาคุยกันถึงเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างของไทยในยุคหลังการอภิวัฒน์สยาม หรือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎร
2014-06-22 21:15
หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้พบกับ อรรถ บุนนาค และพิธีกรรับเชิญ คุณ Sho Fukutomi มาคุยกันถึงประเด็นฮอตในช่วงที่ผ่านมาทั้งในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ว่าด้วยพฤติกรรมของ ‘มนุษย์ป้า’ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เคยที่เผชิญหน้ากับมนุษย์ป้าในรูปแบบต่างๆ จนกลายเป็นหัวข้อที่ได้ความสนใจและกล่าวขานอย่างมาก
2014-06-08 22:17
หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ ยังคุยกันต่อถึงเรื่องละครโทรทัศน์ กับ อรรถ บุนนาค และพิธีกรรับเชิญ ‘พรชัย วิทยเลิศพันธุ์’ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องป๊อปคัลเจอร์
2014-05-18 21:42
    หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ คุยกันถึงเรื่องศาสนาในญี่ปุ่น แม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิตและความเชื่อที่ผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนา คนญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 70 ไม่ระบุในเอกสารราชการว่านับถือศาสนาใด และไม่ได้สังกัดตัวเองว่าเป็นศาสนิกของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการเฉพาะ และศาสนาในทัศนะของชาวญี่ปุ่นเป็นคุณค่าหรือรสนิยมส่วนตัวที่ไม่ผูกโยงกับความเป็นรัฐชาติ
2014-05-11 21:51
พบกับ ‘หมายเหตุประเพทไทย’ กับ ‘คำ ผกา’ และ ‘อรรถ บุนนาค’ สัปดาห์นี้คุยกันถึงส่วนเล็กๆ ของร่างกายมนุษย์ที่มีเรื่องราวไม่เล็ก ที่เรียกว่า ‘ขน’ ซึ่งมีความสำคัญตลอดมาในหน้าประวัติศาสตร์และอารยธรรมของมนุษยชาติ

Pages

Subscribe to หมายเหตุประเพทไทย