อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมง 32 นาที ที่ผ่านมา

หมายเหตุประเพทไทย

2017-05-07 20:12
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี ค้นหาที่มาของนักเขียน “คณะสุภาพบุรุษ” ซึ่งกำเนิดขึ้นหลังตีพิมพ์นิตยสาร “สุภาพบุรุษ” ระหว่างปี พ.ศ. 2472-2473 หลายคนกลายเป็นนักเขียนมีชื่อเสียงในเวลาต่อมา เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา), อบ ไชยวสุ (ฮิวเมอร์ริสต์), โชติ แพร่พันธุ์ (ยาคอบ), มาลัย ชูพินิจ (แม่อนงค์, เรียมเอง), ชิต บุรทัต (แมวคราว), ฉุน ประภาวิวัฒน์ (นวนาค) ฯลฯ
2017-04-30 20:20
กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-04-23 18:25
กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-04-16 20:03
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-04-09 22:43
ถกกันเรื่องอิทธิพลโลกตะวันตกต่อพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่หลังพุทธกาลไม่นานก็ได้รับอิทธิพลจากปรัชญากรีก จนถึงระลอกปฏิรูปพุทธศาสนาในยุค "ธรรมยุติกนิกาย" ล่าสุดก็หนีไม่พ้นรูปแบบการแสวงหาความบริสุทธิ์และสร้างระเบียบแบบแผนไม่ต่างจากยุคปฏิรูปศาสนาในตะวันตก กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่
2017-04-02 21:47
หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ แนะนำบทความ "Very Distinguished Alumni: Thai Political Networking" ของผาสุก พงษ์ไพจิตร นวลน้อย ตรีรัตน์ และคริส เบเกอร์ ซึ่งศึกษาการสานเครือข่ายของชนชั้นนำกลุ่มใหม่ผ่านหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หรือที่เรียกกันว่า "วิทยาลัยตลาดทุน"
2017-03-12 16:15
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-03-05 19:07
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ได้ที่    

Pages

Subscribe to หมายเหตุประเพทไทย