อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 36 นาที ที่ผ่านมา

หมายเหตุประเพทไทย

2017-04-16 20:03
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-04-09 22:43
ถกกันเรื่องอิทธิพลโลกตะวันตกต่อพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่หลังพุทธกาลไม่นานก็ได้รับอิทธิพลจากปรัชญากรีก จนถึงระลอกปฏิรูปพุทธศาสนาในยุค "ธรรมยุติกนิกาย" ล่าสุดก็หนีไม่พ้นรูปแบบการแสวงหาความบริสุทธิ์และสร้างระเบียบแบบแผนไม่ต่างจากยุคปฏิรูปศาสนาในตะวันตก กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่
2017-04-02 21:47
หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ แนะนำบทความ "Very Distinguished Alumni: Thai Political Networking" ของผาสุก พงษ์ไพจิตร นวลน้อย ตรีรัตน์ และคริส เบเกอร์ ซึ่งศึกษาการสานเครือข่ายของชนชั้นนำกลุ่มใหม่ผ่านหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หรือที่เรียกกันว่า "วิทยาลัยตลาดทุน"
2017-03-12 16:15
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-03-05 19:07
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ได้ที่    
2017-02-26 20:42
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ พูดคุยกับ ชาลินี สนพลาย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อ บทบาทของสโมสรชลบุรี เอฟซี (Chonburi Football Club) ในการรักษาและสร้างฐานเสียงทางการเมืองของกลุ่ม "เรารักชลบุรี"

Pages

Subscribe to หมายเหตุประเพทไทย