หลวงตามหาบัว

จากการสึกกะทันหันของ 'พระอาจารย์คม' พร้อม ถูกกล่าวหายักยอกเงินจากวัดป่าธรรมคีรีกว่า 180 ล้านบาท หลายคนอาจสงสัยว่าเขาเป็นใคร ในโอกาสนี้ชวนย้อนฟังคำบอกเล่าของ 'สนธิญาณ' ผู้ก่อตั้ง TOP NEWS เล่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ระบุ'พระอาจารย์คม' คนดัง ศิษย์ของพระอรหันต์และยังเป็นผู้ถวายธรรมบรรยาย เรื่อง “การฝึกจิตให้เกิดจิตตานุภาพและวิธีพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์”
2023-05-08 02:44