หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประชุมวิชาการของ สวรส. สะท้อนปัญหายังมีแรงงานข้ามชาติที่เข้าไม่ถึงบริการรักษาสุขภาพแม้ไทยจะมีหลักประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติ แต่ก็ยังมีคนที่ตกหล่นจากปัญหาต่างๆ แม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะมีส่วนในการสร้าง GDP ให้ไทยเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 6.2%
2023-12-26 14:03
หมอทวีศิลป์แถลงชี้แจงปัญหาภาระงานหมอสังกัด สธ. ผลิตหมอใหม่แต่ละปีไม่ได้ตามเป้า ขาดแคลนทุกส่วน ยังต้องเติมแพทย์เข้าระบบ มี 9 รพ.ที่ต้องทำงานเกิน 64 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2023-06-06 17:09

Pages