หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2018-12-04 15:15
ปลัด สธ.ปิดการสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมบรรยายคุณภาพกับความท้าทายในโลกอนาคต ระบุการคุ้มครองสิทธิมาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี โดยที่บุคลากรมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม การมีคุณภาพจะทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในโรงพยาบาล
2018-12-03 22:55
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ ดีเด่นปี 2560 รพ.กำแพงเพชร คว้าอันดับ 1 ระดับ รพศ./รพท. ขณะที่ รพ.ละงู จ.สตูล คว้าอันดับหนึ่ง ระดับ รพช. ผลงานเยี่ยมคุ้มครองสิทธิประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพ พร้อมเปิดประชุมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ปี 2562 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การพัฒนา
2018-11-19 14:42
ภาคประชาชนจี้ยุติแก้ กม.สุขภาพ กังขาผุดซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ คุม-รวบอำนาจซุกไว้ใต้ระบบราชการ ทำลายหลักการปฎิรูประบบสุขภาพประเทศ ทำระบบหลักประกันสุขภาพถอยหลังเข้าคลองครั้งใหญ่ เปิดทางผลประโยชน์เอื้อนายทุน เสี่ยงกม.ถูกแทรกแซงริดรอนสิทธิ์ จี้พรรคการเมือง กางนโยบายหาเสียงสวัสดิการหลักประกันสุขภาพ ด้าน เลขาฯ ขสช. ประกาศบุกทำเนียบ จี้ประยุทธ์ยุติการแก้ พ.ร.บ.
2018-11-16 21:31
ถ้าคุณคิดว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมคนไทยทั้งชาติเป็นเรื่องง่าย แค่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้รักษาพยาบาลประชาชนฟรีๆ เพียงเท่านั้น ... คุณกำลังคิดผิด นั่นเพราะทางเดินตลอดระยะเวลา 16 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ในปี 2562 นั้น ฤแห่งความหวังและความฝันในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติล้วนเต็มไปด้วยความท้าทายบนความสลับซับซ้อน ดังนั้น ทุกๆ จังหวะก้าวจึงมีการวางแผนที่รัดกุม
2018-10-09 20:00
เลขาธิการ สปสช. แจงแนวทางการบริหารกองทุนปีงบ 2562 ระบุต้องตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ชี้ 3 มุมมองที่ต้องขับเคลื่อน “ผู้รับบริการ-ระบบบริการ-การเงินการคลัง” นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.
2018-10-01 18:00
บอร์ดบัตรทองภาคประชาชนค้านร่าง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ แจงเหตุ 4 ข้อ ซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ทั้งการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ อำนาจจัดสรรงบ อำนาจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และความซ้ำซ้อนในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ชี้ สธ.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายนี้ ขอคัดค้านการนำกฎหมายไปใช้
2018-08-31 14:23
กลุ่มผู้ต้องขัง นับเป็นประชากรกลุ่มเปาะบางทางด้านสุขภาพอีกกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มคนไร้บ้านและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องด้วยมีการหมุนเวียนย้ายเข้าออกเรือนจำตลอดเวลา ประกอบกับลักษณะของเรือนจำที่มีการปิดกั้นพื้นที่ จำนวนผู้ต้องขังที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ทำให้มีความเสี่ยงสูงทางด้านสุขภาพ อีกทั้งเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ลำบากเพราะมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการขออนุญาตไปรักษาตัวในหน่วยบริการภายนอกเรือนจำ
2018-08-16 00:18
รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายเวทีรับฟังความเห็นพัฒนา 'สิทธิบัตรทอง' ปี 61 ย้ำ 'รับฟังความเห็นทั่วไป' กลไกสร้างมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของร่วมกัน หนุน 16 ปี 'หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' สู่ความสำเร็จ นานาชาติยอมรับ ต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชม สปสช.สร้างความแข็งแกร่งระบบหลักประกันฯ เตรียมจัดทำข้อสรุป นำเสนอต่อบอร์ด สปสช.  
2018-07-12 15:24
สธ. ร่วมกับ สปสช.ตั้งเป้ากวาดล้าง 'ตาบอดจากต้อกระจก' ให้หมดไทย รองอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้ประเทศพัฒนาแล้วมองสายตาเอียงเป็นโรคที่ต้องมีสิทธิประโยชน์รองรับ จ่อผลักดัน 'เลนส์แก้วตาแก้สายตาเอียง' เข้าสู่ระบบบัตรทอง หวังยกระดับคุณภาพชีวิต  
2018-05-24 15:42
'เลขาธิการ สปสช.' ย้ำการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เป็นกลไกสำคัญรุก 'ระบบบัตรทอง' ช่วยดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมเผย 6 ปัจจัยสำคัญ หนุนหลักประกันสุขภาพไทยสู่ความสำเร็จ  

Pages

Subscribe to หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ