หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บอร์ด สปสช. เห็นชอบแผนปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 เน้นเพิ่มช่องทางรับฟังออนไลน์ที่หลากหลาย บูรณาการร่วมกับงานประจำของ สปสช. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอตลอดทั้งปี และสรุปความก้าวหน้าข้อเสนอแต่ละเรื่องเป็นรายไตรมาส 
2023-09-09 14:54
สปสช. เปิดเกณฑ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิบัตรทอง หวังลดความเสี่ยงเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมที่เกิดจากยีนกลายพันธุ์
2023-08-23 17:20

Pages