อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 นาที 20 วินาที ที่ผ่านมา

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2018-08-31 14:23
กลุ่มผู้ต้องขัง นับเป็นประชากรกลุ่มเปาะบางทางด้านสุขภาพอีกกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มคนไร้บ้านและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องด้วยมีการหมุนเวียนย้ายเข้าออกเรือนจำตลอดเวลา ประกอบกับลักษณะของเรือนจำที่มีการปิดกั้นพื้นที่ จำนวนผู้ต้องขังที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ทำให้มีความเสี่ยงสูงทางด้านสุขภาพ อีกทั้งเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ลำบากเพราะมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการขออนุญาตไปรักษาตัวในหน่วยบริการภายนอกเรือนจำ
2018-08-16 00:18
รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายเวทีรับฟังความเห็นพัฒนา 'สิทธิบัตรทอง' ปี 61 ย้ำ 'รับฟังความเห็นทั่วไป' กลไกสร้างมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของร่วมกัน หนุน 16 ปี 'หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' สู่ความสำเร็จ นานาชาติยอมรับ ต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชม สปสช.สร้างความแข็งแกร่งระบบหลักประกันฯ เตรียมจัดทำข้อสรุป นำเสนอต่อบอร์ด สปสช.  
2018-07-12 15:24
สธ. ร่วมกับ สปสช.ตั้งเป้ากวาดล้าง 'ตาบอดจากต้อกระจก' ให้หมดไทย รองอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้ประเทศพัฒนาแล้วมองสายตาเอียงเป็นโรคที่ต้องมีสิทธิประโยชน์รองรับ จ่อผลักดัน 'เลนส์แก้วตาแก้สายตาเอียง' เข้าสู่ระบบบัตรทอง หวังยกระดับคุณภาพชีวิต  
2018-05-24 15:42
'เลขาธิการ สปสช.' ย้ำการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เป็นกลไกสำคัญรุก 'ระบบบัตรทอง' ช่วยดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมเผย 6 ปัจจัยสำคัญ หนุนหลักประกันสุขภาพไทยสู่ความสำเร็จ  
2018-05-22 22:52
พ่อผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เผยลูกชายใช้สิทธิบัตรทองมากว่า 10 ปี เข้าถึงการรักษาต่อเนื่อง ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิประโยชน์สำรองยาแฟคเตอร์ ช่วยลดความพิการในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียจากภาวะเลือดออกในข้อและใต้ผิวหนังได้ ระบุช่วงอายุ 8 ขวบ เคยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ภาวะเลือดไม่หยุดไหลส่งผลค่าผ่าตัดรักษาพุ่ง 5 แสนบาท จากปกติแค่หลักหมื่น ย้ำหากไม่มีสิทธิบัตรทองครอบครัวกระทบแน่
2018-05-09 15:56
บอร์ด สปสช.รับทราบความก้าวหน้า จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ปี 61 หลัง รพ.ราชวิถี อภ.และ สปสช. เร่งประสานดำเนินงานต่อเนื่อง พร้อมเตรียมจัดทำแผนประมาณการความต้องการจัดหายา เวชภัณฑ์ในปี 62 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขต่อเนื่อง   แฟ้มภาพ
2018-05-02 16:18
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เผยบัตรทองช่วยปลูกถ่ายไตใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว หลังการผ่าตัด มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไป อยากให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ต่อไป  
2018-04-13 13:48
สปสช. เผย 'กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง' ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รัฐบาลจัดงบหนุนต่อเนื่อง พร้อมเผยผลดำเนินงาน 2 ปี ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแล้วกว่า 1.7 แสนคนรวม 'อนาคตใหม่' ย้ำผู้สูงวัยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
2018-04-10 15:35
สปสช.แจ้งใช้สิทธิบัตรทอง 'เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์' หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้ ตามนโยบาย 'เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่' ส่วนกรณีไม่ถึงขั้นวิกฤติแต่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ใช้สิทธิรักษาได้ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนะนำให้เข้า รพ.รัฐที่อยู่ใกล้สุดไว้ก่อน
2018-04-03 16:51
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ชื่นชมศูนย์การแพทย์เทศบาลบึงยี่โถ เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ  

Pages

Subscribe to หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ