องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ก้าวไกลหารือแนวทางป้องกันปราบปรามการทุจริตกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) ตั้งเป้าดัชนีคอร์รัปชัน (CPI) ต้องดีขึ้น ฉายโรดแมป 100 วันแรก เปิดข้อมูลภาครัฐทันทีเมื่อเป็นรัฐบาล เชื่อเพียงคนดีไม่พอ ระบบต้องดี แก้ปัญหายั่งยืน
2023-06-09 03:21