องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 ก.ย. 2566 ร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง พร้อมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่ ตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาเชิงรุก ปลุกพลังคนไทยร่วมตรวจสอบโครงการเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเว็บไซต์ “ACT Ai” “แค่สงสัยก็เสิร์ชเลย”
2023-09-06 16:36
เศรษฐา ทวีสิน กล่าวเปิดงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน' ชู 'นิติธรรมที่มั่นคงแข็งแรง' กุญแจขจัดปัญหา พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้เราสามารถเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
2023-09-06 13:06
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ รวมข้อมูลคดีคอร์รัปชันของนักการเมืองในรอบ 10 ปี พบ 61 คดี มีนักการเมืองกระทำผิด 68 คน มีลักษณะการกระทำความผิด 10 แบบทั้งจากพรรคใหญ่และเล็กทำกันเป็นเครือข่ายร่วมกับข้าราชการประจำแต่น้อยมากที่นักการเมืองจะถูกดำเนินคดี หวังสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนเจ็บแล้วต้องจำไม่เลือกคนโกงเข้ามาบริหารบ้านเมือง
2023-04-17 18:10
วงเสวนาชี้ สถาบันการเงินควรมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น โดยคณะวิจัยนำเสนอความเสี่ยงด้านทุจริตในสถาบันการเงิน และเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างมาตรฐานของประเทศไทยและสากล พร้อมทั้งหยิบยกตัวอย่างกรณีทุจริตเงินคืนภาษีและกรณีการรุกกล้ำพื้นที่ป่าสงวน ขณะผู้แทน แบงก์ชาติ แจงต้องหาสมดุลของการคุม การเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อไม่ให้คนทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเดือดร้อน ผู้แทน ปปง. แนะสถาบันการเงินเพิ่มระบบมอนิเตอร์ ความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ  ด้านภาคประชาชนชวนใช้เทคโนโลยีตรวจสอบคอร์รัปชัน
2023-04-02 10:33

Pages