องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วงถกกระจายอำนาจแบบไหน ร่วมกันสร้างสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เสนอสวัสดิการพิเศษให้ผู้ปกครองกลุ่มเปราะบาง ย้ำนโยบาย พมจ.ยกระดับสวัสดิการเด็กทั่วถึงและครอบคลุม ท้องถิ่น ระบุ มีอำนาจแต่ระเบียบไม่เอื้อ พ้อ นโยบาย “กระจายอำนาจทิพย์” มาแต่ชื่อไม่มีงบ
2023-11-02 23:53
พรรคไทยเท่าเทียมเสนอ 'สภา-นายกฯ' 7 ข้อหวังยุติอาชญากรรม การทุจริตและผูกขาดอำนาจในหมู่ข้าราชการและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
2023-09-21 14:48

Pages