องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2017-02-21 19:45
พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมออกคำสั่งมาตรา 44 ควบคุมการลงทุนที่มีมูลค่าสูงป้องกันการทุจริต  ออกคำสั่ง ม.44 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น แก้ไขปัญหาทุจริตในการสอบและป้องกันการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ    ที่มาภาพ เว็บไซต์ข่าวทำเนียบฯ
2016-05-23 00:42
สืบเนื่องจากรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” ทางช่อง ThaiPBS นำเสนอประเด็น เถียงให้รู้เรื่อง : "ควบรวมท้องถิ่น ได้คุ้มเสียจริงหรือ ?" ออกอากาศในวันที่ 17 พ.ค. 2559 เวลา 22.30 น. ผมมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ “การควบรวม อปท.” ดังนี้
2014-09-03 08:41
  ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจอันใดที่ปรากฏกระแสข่าวการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาในระยะหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุบ อบจ. เพราะในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีกระแสเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมา กระแสของการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกปลุกขึ้นมาต่อกรเมื่อนั้น
2014-07-05 21:16
งานสัมมนาการปฏิรูปประเทศไทย จัดโดย 'คสช.-สถาบันพระปกเกล้า' หน่วยงานท้องถิ่น อบจ, อบต, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นด้วยเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง เปลี่ยนชื่อเรียก ผู้ว่าฯ กทม. เป็นนายกเทศมนตรีนคร กทม. แทน  
2014-04-18 16:14
ประชาธิปไตยทางตรงในชุมชนเพื่อปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น กรณีตัวอย่างข้อบัญญัติตำบลเขาหลวง การยกระดับการต่อสู้เพื่อปกป้องถิ่นฐาน ตามวิถีทางประชาธิปไตยทางตรง ด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    
2013-10-15 14:47
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดตัวการ์ตูนอะนิเมชั่นบนเว็บไซต์ยูทูบความยาว 4 นาทีเศษ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 15 ต.ค.56 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดตัวการ์ตูนอะนิเมชั่นบนเว็บไซต์ยูทูบความยาว 4 นาทีเศษ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการกองทุนกลางค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
2012-07-20 17:11
รายงาน “ถ่ายโอนสถานีอนามัย สู่ อปท.” บทเรียนและข้อเสนอ จาก HSRI Forum ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบสิ่งที่กังวลคือ "ความกลัว" ทัศนคติที่กลัวไปเองว่า อบต.จะบริหารไม่ได้    แกะรอย “ถ่ายโอนสถานีอนามัย” สู่ท้องถิ่น   แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540 และ ปี 2550 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว แต่รูปธรรมความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจยังปรากฏให้เห็นได้น้อยมาก โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ  
2010-12-19 16:17
ประเด็นที่ร้อนแรงและเรียกเสียง “ยี้” จากคนในสังคมเกือบทุกรอบ ไม่ว่ารัฐบาลไหนที่พยายามขยับเงินเดือนให้กับนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น รอบนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ พยายามจะขึ้นเงินเดือนให้กับนักการเมืองระดับชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคร่วมอย่างพรรคภูมิใจไทย ที่พยายามเสนอขึ้นเงินเดือนให้กับนักการเมืองท้องถิ่นอย่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
Subscribe to องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น