องอาจ เดชา

เปิดมุมมองนักวิชาการในพื้นที่วิเคราะห์ปรากฎการณ์ ส.ส.ก้าวไกล พลิกผงาดเจาะพื้นที่ ‘เชียงใหม่’ตอนที่ 4 กับ ณัฐกร วิทิตานนท์ นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2023-07-07 18:04
เปิดมุมมอง ความเห็นของหัวคะแนนธรรมชาติ ในพื้นที่เชียงใหม่ วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ส.ส.ก้าวไกล พลิกผงาดเจาะพื้นที่ ‘เชียงใหม่’ตอนที่ 3 นี้ พบกับด้อมส้ม หรือหัวคะแนนธรรมชาติ และนักโหราศาสตร์ นาม “การะเกต์พยากรณ์”
2023-07-04 20:58
เปิดมุมมอง 7 ส.ส.เขต ก้าวไกล เชียงใหม่ ความเห็นของหัวคะแนนธรรมชาติและนักวิชาการในพื้นที่วิเคราะห์ปรากฏการณ์เจาะพื้นที่ ‘เชียงใหม่’ ตอนที่ 2 กับ ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร, อรพรรณ จันตาเรือง, สมดุลย์ อุตเจริญ และพุธิตา ชัยอนันต์
2023-07-02 11:28
เปิดมุมมอง 7 ส.ส.เขต ก้าวไกล เชียงใหม่ ความเห็นของหัวคะแนนธรรมชาติและนักวิชาการในพื้นที่วิเคราะห์ปรากฏการณ์เจาะพื้นที่ ‘เชียงใหม่’ ตอนที่ 1 กับ เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู การณิก จันทดา และณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล
2023-06-30 19:20
Zero Burning : ทำความเข้าใจการ ‘เผา’ ผ่านภาพถ่าย “ไฟ กับวิถีไร่หมุนเวียน”
2023-03-25 09:13

Pages