อธิป จิตตฤกษ์

เสวนา ‘สุนทรียศาสตร์แห่งการต่อต้าน ดนตรีพั้งค์ ขบถและการรื้อสร้างความหมายของสังคม’ คุยเรื่องความเป็นมาของพังก์ ในฐานะที่เป็นทั้งดนตรีและวัฒนธรรมแห่งการต่อต้าน ขณะที่ในไทยไม่มีโอกาสได้เติบโตเหตุบริบททางสังคมไม่เอื้อ  แม้ทุกวันนี้รูปลักษณ์ของพังก์จะหายไป วัยรุ่นไม่สนใจ แต่อุดมการณ์การต่อต้านจะยังอยู่เสมอ
2018-11-27 16:30

Pages