อธึกกิต แสวงสุข

2015-08-31 16:13
เก็บประเด็นวงเสวนา “ความหวังของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่” หลากหลายวิทยากรย้ำ มองไม่เห็นความหวัง ระบุ รธน. เป็นการรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญ แม้หมวดสิทธิเสรีภาพเขียนดีแต่อาจเป็นเพียง ‘ผักชีโรยหน้า’
2015-08-16 23:40
13 ส.ค. 2558 ตอนหนึ่งในการเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "ดรามาสื่อไทยกับเส้นทางการปฏิรูปสื่อในยุคคืนความสุข" จัดโดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการอภิปรายถึงแนวคิดร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตราฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่เสนอโดย สปช.
2015-05-01 20:55
เทพชัยเสนอโมเดลกำกับแบบไทยพีบีเอส ใบตองแห้งเห็นต่างกำกับสื่อ ปล่อย กม.จัดการ สุดารัตน์เสนอมีองค์กรกำกับภายในองค์กรสื่อ พิรงรองแจง 4 สาเหตุทำสื่อยังกำกับกันเองไม่ได้ ประสงค์เสนอโมเดลกำกับกันเอง 3 ขั้น สปช.เสนอมีองค์กรที่เป็น 'ร่มใหญ่' ของทุกสื่อ  PEACE TV ถาม ก่อนกำกับดูแลกันเอง สื่อมีเสรีภาพหรือยัง? 30 เมษายน 2558 ในการประชุมเสวนาเรื่อง “สื่อมวลชน ... กำกับดูแลกันเองได้จริงหรือ” ที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ‎ ดำเนินรายการโดย ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา   
2015-02-28 18:57
มติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมาว่าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเสวนาทางสังคมศาสตร์เรื่องการปฏิรูปเพื่อความงาม ความเจริญ และความเป็นธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช และนายอธึกกิต แสวงสุข โดยมีนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังประมาณ 300 คน            
2014-03-22 23:57
สถิตย์ ไพเราะ ชี้หมดศรัทธาศาลนานแล้ว หลังตัดสินให้ กม.มีผลย้อนหลัง ด้านปิยบุตร ชี้คำวินิจฉัยศาล รธน.ต่างหากที่ "โมฆะ" เพราะไม่มีอำนาจตั้งแต่ต้น คณินจวกคำวินิจฉัย "นอกรัฐธรรมนูญ" ซ้ำกลายเป็นแก้รธน.นอกสภา ใบตองแห้งหวั่นคำตัดสินนำสู่การนองเลือด 
2012-11-10 15:16
  10 พ.ย.55 งานเสวนาวิชาการ ‘กลุ่มพลังประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่าน’ จัดโดยสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มีผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ , ประภาส ปิ่นตบแต่ง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อธึกกิต แสวงสุข หรือใบตองแห้ง คอลัมนิสต์อิสระ, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากภาคธุรกิจ
2012-11-01 22:33
ชี้เสื้อแดงอย่ากังวลประคองรัฐบาล หันมาเรียกร้องจริงจัง นิรโทษกรรมเฉพาะมวลชน เชื่อสังคมยอมรับ ปรับ ครม. เหมือนอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีสัญญาณผลักดัน ปชต.
2012-09-30 00:24
สมบัติ จันทรวงศ์ อาจารย์ด้านปรัชญาการเมือง นำเสนองานวิจัยเรื่องประชาธิปไตยไทย: ปรัชญาและความเป็นจริง ขุดถึงราก ตั้งคำถาม ชวนถกเถียงประชาธิปไตยและศีลธรรม แถมท้ายด้วยการวิจารณ์จาก ปิยบุตร แสงกนกกุล จากนิติราษฎร์ และใบตองแห้ง คอลัมนิสต์ชื่อดัง   (26 ก.ย.55) ในการเสวนาเรื่อง “ความมั่นคงมนุษย์: ความมั่นคงทางการเมืองในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไทย” ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการนำเสนองานวิจัย หัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง” โดย สมบัติ จันทรวงศ์  และการวิจารณ์โดยปิยบุตร แสงกนกกุล และอธึกกิต แสวงสุข หรือ "ใบตองแห้ง"
2012-07-29 00:03
  (28 ก.ค.55) ในการเสวนา หัวข้อ "สื่อเลือกสีเลือกข้างผิดจรรยาบรรณหรือ" จัดโดยศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ที่โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดประเด็นด้วยการนำเสนอว่า การที่สื่อเลือกข้างประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ ความพยายามผูกขาดอำนาจไว้กับคนกลุ่มเดียว ไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือเอาทหารมาคุม น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องทำ ขณะที่สื่อที่เป็นปากเสียงของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยก็ควรจะถูกต่อต้าน และมีกฎหมายมาควบคุมด้วย
2010-05-07 20:58
'เกษียร เตชะพีระ' ระบุถึงยุคที่ระบอบเก่ากำลังจะตายและระบอบใหม่กำลังจะเกิด 'ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์' เชื่อสังคมไทยยังเป็นไปตามอารมณ์ 'ใบตองแห้ง' ฉะสื่อด้วยกันเองหลงติดอยู่กับประเด็นคอร์รัปชั่นและเน้นเรื่องราวแบบละคร ย้ำปรองดองหุ้มเกราะอำมาตย์ชนะโดยขี่กระแส ไทยนี้รักสงบ จากนี้ฮาร์ดคอร์เหลือง - แดง ต้องลดบทบาท

Pages

Subscribe to อธึกกิต แสวงสุข