อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

อบรมข้าราชการที่ดี

2017-06-20 19:26
คุยกับวินัย ผลเจริญ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ เรื่องทหารฝึกข้าราชการ นักเรียน ระบุ ปัญหาเพราะสังคมไทยยอมรับทหาร สมยอมการกดความเห็นต่าง ประชาธิปไตยคือทางออกของการแก้ไขปัญหา ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบระบบราชการ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ ระเบียบวินัยไม่ต้องมาจากทหาร พลเรือนสามารถอบรมกันได้ตั้งแต่สถาบันครอบครัว
2017-05-26 15:54
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจบใหม่ สาธารณสุขเขต 5 เข้ารับการอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี ที่โรงเรียน จปร เผยฝึกเหมือนทหาร พร้อมคุยกับผู้เข้าอบรม ชี้แม้ครูฝึกไม่ได้รุนแรงทางกาย แต่คำพูดและทัศนคติของเขาแย่มาก โวยดูถูกตั้งแต่นาทีแรก  
Subscribe to อบรมข้าราชการที่ดี