อภัยโทษ

นักวิเคราะห์มองการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทหารพม่าในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน เลื่อนเลือกตั้งออกไปจากเดิม หลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้ว ในขณะเดียวกันก็ให้อภัยโทษบางส่วนแก่ ‘อองซานซูจี’ รัฐบาลทหารพม่าทำเรื่องเหล่านี้ไปเพื่อหวังผลอะไร
2023-08-05 18:04

Pages