อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

อภิพล แซ่ตั้ง

2016-11-17 13:05
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ยังคงสร้างความเศร้าโศกต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยหลายล้านคนอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทยดังที่เราได้ประจักษ์และรับทราบผ่านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
Subscribe to อภิพล แซ่ตั้ง