อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

สปสช.ชวนบริษัทและโรงงานขนาด 200 คนขึ้นไปและมีห้องพยาบาลที่ได้ใบอนุญาตเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อร่วมดูแลสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานให้เข้าถึงสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีบริการคัดกรองโรค เข้าถึงกระบวนการดูแลรักษาก่อนเจ็บป่วยรุนแรง และยังลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและโรงงาน
2023-10-11 12:49
สปสช. เปิดเกณฑ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิบัตรทอง หวังลดความเสี่ยงเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมที่เกิดจากยีนกลายพันธุ์
2023-08-23 17:20