อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 21 นาที ที่ผ่านมา

อัตลักษณ์ทางเพศ

2018-07-26 17:55
“เราถูกเรียกว่าสายเหลือง แต่มิติด้านเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเรา มันเป็นแค่ 0.0001 แต่อีก 99 กว่าเปอร์เซ็นต์ คือทำวิจัย สอนหนังสือ สร้างปัญญาชนให้ประเทศนี้ ทำไมจึงไม่เรียกเราด้วยตัวตนจาก 99 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่เอา 0.0001 เปอร์เซ็นต์ มาเรียกแทนทั้งชีวิตของเรา นี่ก็เหมือนกัน (สื่อ) ใช้ตัวตนทางเพศมาแทนชีวิตของเขาทั้งหมด”
2015-09-16 21:41
ในวันที่ 9 กันยายนที่เพิ่งผ่านมานี้ เป็นวันที่พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เริ่มมีผลบังคับใช้ หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบ 180 วัน[1] หากพิจารณาโดยสาระแต่เพียงผิวเผิน กฎหมายฉบับนี้ก็นับเป็นความก้าวหน้าเล็กๆ ในความพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ แต่ตัว พรบ.นี้กลับมีปัญหาอย่างยิ่งในเรื่องกระบวนการ ที่รีบเร่งผ่านออกมาในขณะที่ประเทศอยู่ภายใต้ระบอบรัฐทหาร โดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
2011-03-08 00:38
ในโลกยุคสันนิวาสนี้อะไร อะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ระดับความ ต้องการขั้นพื้นฐาน ความต้องการมั่นคงปลอดภัย ความต้องการความรัก การยอมรับ ไล่เรียงไปถึงความต้องการสำเร็จ ความสมบูรณ์ของชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความเป็นคนที่อยู่บนพื้นฐานของความ อยาก ความต้องการเป็นที่ตั้งหลัก และฉันเองก็เป็นคนที่ยังวนเวียนอยู่กับการตอบสนองความอยากของฉันเองเฉกเช่น ผู้อื่นเช่นกัน
2010-12-22 19:16
ช่วงนี้ไปไหนมาไหนฉันต้องระวังตัวเป็นพิเศษ กับการจะป่าวประกาศว่าฉันเป็นใครมีเพศสถานะอย่างไร และดำเนินเพศวิถีเยี่ยงไร เพราะถ้าไม่เจียมเนื้อเจียมตัว ฉันอาจจะถูกแขวนคอกลางสาธารณชนในข้อหาวิปริตผิดเพศ ชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน เยี่ยงบางประเทศในตะวันออกกลางที่กระทำการอันน่าสรรเสริญด้วยการแขวนคอสองชายหนุ่มที่เป็นคู่รัก เพื่อบูชายัญความยิ่งใหญ่ของความเป็นชาย และประณามความนอกคอกของชายหนุ่มคู่นั้นเพื่อคงความมั่นคงของรัฐที่ต้องมิเปื้อนมลทินอันน่าอดสูของใครบางกลุ่มบางพวก
2010-12-17 23:44
นักกิจกรรมล่ารายชื่อออนไลน์ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยสนับสนุนการเพิ่มคำว่า "วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ" ในมติยูเอ็นว่าด้วยการประหัตประหาร นอกกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด หรือตามอำเภอใจ ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ฯ 20 ธ.ค.นี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
Subscribe to อัตลักษณ์ทางเพศ