อายุขั้นต่ำในการสมรส

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชงแก้กฎหมายปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น 18 ปี เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เสนอปรับปรุงกฎหมายคดียาเสพติด ให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้พบศาลโดยพลัน
2023-04-22 09:23