อุบัติเหตุ

สพฉ.เปิดผลงาน 10 ปีที่ผ่านมาเร่งขับเคลื่อน ห่วงโซ่การรอดชีวิตช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้พ้นวิกฤตมุ่งสู่เป้าหมายลดการตายและพิการ ระบุเพิ่มการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางอากาศและทางน้ำ โดยเฉพาะทางน้ำมีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่นักเรียนทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตน้อยลงจาก 1,400 คน เมื่อ 10 ปีก่อน เหลือเพียง 700 คนในปีนี้ ตลอดปีที่ผ่านมาประชาชนเข้าถึงสิทธิ 'เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่' หรือ UCEP มากขึ้นกว่า 2 หมื่นคน 
2018-07-21 15:19

Pages