อุโมงค์ผันน้ำยวม

มีหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าอาจมีการผลักดันรื้อฟื้น "เขื่อนสาละวิน" อีกระลอกหนึ่ง ทั้งจากความเคลื่อนไหวของรัฐบาลพม่า นักลงทุน รวมทั้งนักการเมืองไทยด้วย และหากมีการเดินหน้าสร้างเขื่อนจริง ก็มีความกังวลว่าจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่เช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
2023-03-31 21:08