เกษตรกรรม

​​​​​​​อนุสรณ์ อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ชี้เกษตรกรไทยมีโอกาสจากความต้องการอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นแต่กำลังจะต้องเผชิญความท้าทายหลายปัจจัย พร้อมมีข้อเสนอ 13 ข้อถึงรัฐบาลให้เน้นการพัฒนาการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร แก้ปัญหาเรื่องที่ดิน มองมาตรการพักหนี้ 3 ปีเพียงบรรเทาปัญหาหนี้สินเกษตรกรและเอสเอ็มอีเท่านั้นและไม่ยั่งยืน ทั้งนี้เขาเห็นว่าที่รัฐบาลจะลดมาตรการแทรกแซงราคาเกษตรเป็นเรื่องที่ดี 
2023-09-10 17:39
11 พรรค ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรม รับเลือกตั้ง 66 แต่ละพรรคมีวิธียกระดับหลายรูปแบบ ตั้งแต่ปลดล็อกที่ดินยันปลดหนี้ ส่งสินค้าตีตลาดเมืองนอก ลดการใช้สารเคมี เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
2023-04-28 23:10

Pages