เขตเศรษฐกิจพิเศษ

‘กลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น’ เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง สถานีโทรทัศน์ TNN 24 พบลงพื้นที่ทำข่าว แต่กลับเสนอข่าวไม่ครบถ้วน เหตุระบุเพียงประชาชนในพื้นที่ยอมรับว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์จะใช้ที่ดิน 4 พันไร่สร้างเมืองใหม่เป็นเพียงข่าวลือ แต่กลับไม่ลงบทสัมภาษณ์ที่เล่าถึงความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการขอคืนที่ดินทำกินโดยทหารเรือ ที่อาจจะถูกในไปใช้ประโยชน์ตามอำนาจของกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
2018-09-26 23:05

Pages