อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 นาที 15 วินาที ที่ผ่านมา

เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ

2018-09-04 17:43
เวทีอภิปรายจับตาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ เปิดข้อมูลแรงงานประมง แรงงานภาคเกษตรถูกบังคับใช้แรงงานมากที่สุด เผยกลโกงนายจ้างทั้งกักขังหน่วงเหนี่ยวและสร้างภาระหนี้บังคับให้ลูกจ้างไม่มีทางเลือก ขณะที่เลขาฯคสรท.
2015-01-16 14:55
ปัญหาชาวโรฮิงญาอพยที่ถูกปฏิเสธสิทธิความเป็นพลเมืองและถูกผลักดันขับไล่ออกมาจากบ้านเกิดของตนมายังประเทศไทยนั้น พบว่าแต่ไทยเองก็ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการกับกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ รัฐบาลไทยควรคืนศักดิ์ศรีให้กับพวกเขา ให้เขาสามารถดูแลชีวิตตัวเองได้ให้เขาสามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด       สถานการณ์ของผู้อพยพ โรงฮิงญา เริ่มศักราช 2558  
2014-09-05 21:29
เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติค้านนโยบายลดการช่วยเหลือการเรียนฟรีกับเด็กต่างด้าว ระบุเป็นการผลักภาระให้โรงเรียนและผู้ปกครอง และสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
2013-05-11 23:15
ปัญหาการศึกษายังไม่จบ!! เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติห่วงเด็กข้ามชาติไร้โอกาสทางการศึกษา ชี้มีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ที่เข้าถึงการศึกษาตามระบบ แนะกระทรวงศึกษาธิการ เร่งออกแนวปฏิบัติจัดศูนย์การเรียนรู้      
2012-09-13 07:03
  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปี พ.ศ. พ.ศ. 2553 โดยได้นับรวมไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน ซึ่งจากข้อมูลสำมโนประชากรพบว่า มีเด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 5,346,592 แยกเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย 5,209,650 คน และ เป็นเด็กไม่มีสัญชาติไทย 136,942 ซึ่งหากพิจารณาจากกลุ่มเด็กที่ยังไม่มีสัญชาติไทยที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎรในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่ม ได้แก่
Subscribe to เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ