อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 นาที 15 วินาที ที่ผ่านมา

เงินสมทบ

2018-09-06 16:23
ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจง คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่ม เป็นเพียงข้อเสนอของบอร์ดประกันสังคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ยันขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังศึกษาผลกระทบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
2018-01-18 14:28
เลขาฯ สนง.ประกันสังคมแจงทวงเงินสมทบจากรัฐบาล 2.3 หมื่นล้าน เป็นหน้าที่ตามปกติที่ต้องทวงทุกปี ชี้ค้างจ่ายสะสมมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ ส่วนรัฐบาลปัจจุบันจ่ายให้เต็มจำนวนโดยตลอด ส่วนจะได้เท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบฯ อีกที สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)   
2018-01-16 23:39
ประชุมบูรณาการงบสุขภาพ ปี 62 เคาะ 6 หน่วยงาน เสนอของบ 3.2 แสนล้าน เผย กรมบัญชีกลางขอเพิ่ม 1.6 หมื่นล้าน  'ประกันสังคม' ขอปรับเพิ่ม 5 พันล้าน พร้อมขอทวงหนี้รัฐบาลจ่ายค้างสมทบกองทุนร่วม 2.3 หมื่นล้านบาท ด้านบัตรทองปรับเพิ่ม 2.2 หมื่นล้านบาท สธ.ปรับเพิ่ม 6 ร้อยล้าน สพฉ.ปรับเพิ่ม 9.1 ร้อยล้านบาท ส่วน สรพ.ปรับเพิ่ม 20 ล้านบาท
2017-11-20 20:04
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร้อง 'ประยุทธ์' ปฏิรูประบบประกันสังคม กับ 8 ประเด็นคำถาม ทำไมรัฐค้างจ่ายเงินสมทบกว่า 56,000 ล้านบาท และเมื่อไหร่จะจ่ายให้ครบจำนวน  ที่มา : ภาพคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จากเฟซบุ๊ก จิระพัฒน์ คงสุข
2017-10-25 12:58
พล.อ.ศิริชัย แจงปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคม ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานไม่เคยปรับฐานเงินเดือนเพดานขั้นสูงสุดที่ใช้ในการคิดอัตราเงินสมทบเลย ระบุจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน แฟ้มภาพ
2017-10-24 16:10
ประยุทธ์ แจ้งการเก็บเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเพียงการหารือ ยังไม่มีมาตรการดำเนินการใด ๆ ยืนยันรัฐบาลไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
2017-10-24 14:51
ปมประกันสังคมจ่อเพิ่มเก็บเงินสมทบผู้ประกันตน รองประธาน คสรท.ตั้งข้อสังเกตเพราะกองทุนประกันสังคมเริ่มเห็นว่าจะมีปัญหาเงินลดน้อยลงเรื่อยๆ หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลยังค้างจ่ายเงินสมทบในส่วนของภาครัฐกว่า 56,000 ล้านบาท
2017-10-20 19:25
เลขาฯ สนง.ประกันสังคมเผยเตรียมขยายเพดานเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นสูงสุด 1,000 บาท ระบุต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น เผยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 81% เห็นด้วย
2017-06-29 23:34
29 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(28 มิ.ย.60) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2560 ลงนามโดย สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม โดยมีเนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่นายจ้าง และผู้ประกันตนนําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตนยิ่งขึ้น
2014-12-25 17:10
เปรียบสมัยก่อนมี “เพลงแก้” วรรณกรรมนี้ขอเรียกเป็น “บทความแก้” ก็แล้วกัน หากเพลงแก้ไม่มีวัตถุประสงค์อันตรายแอบแฝงฉันใด บทความแก้ย่อมไม่มีเป้าหมายอื่นไปกว่าเสนอแนวทางคิดนอกกรอบฉันนั้น ดังนั้น บทความนี้จึงขอเสริมเติมแต่งบทความต้นฉบับชื่อ “ความเหลื่อมล้ำ ภาค 2” โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ บทความที่เขียนโดยวรวรรณ นั้น เป็นการตั้งคำถามต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยท่ามกลางนโยบายภาครัฐที่ผิดทาง..หรือไม่ รวมไปถึงทัศนคติระหว่างสวัสดิการสังคมและประชานิยม ผมจึงขอไล่เรียงประเด็นดังนี้

Pages

Subscribe to เงินสมทบ