เจตน์ ศิรธรานนท์

'ส.ว.วันชัย' พร้อมโหวตแคนดิเดตนายกฯที่รวมเสียงได้เกิน 250 ขณะที่ 'เจตน์' บ่ายเบี่ยง บอกประเทศไม่ใช่ที่ลองงานของใคร ส่วน 'เสรี' อ้างน้ำบ่อไหนมันก็ไหลไปบ่อนั้น เสียงของตนเองมีราคา ต้องดูความเหมาะสม ดูประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ไม่สร้างความแตกแยก ไม่เข้าไปทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องดูแลปกป้องสถาบัน
2023-04-11 20:24