เจ็บป่วยจากการทำงาน

คนทำงานวัยหนุ่มสาวในญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ความเครียด และปัจจัยอื่นๆ มากขึ้น หลังบริษัทต่างๆ เปิดสำนักงานอีกครั้งเมื่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ผ่านพ้นไป
2023-12-09 09:13
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยในแต่ละปีมีคนทำงานทั่วโลกเกือบ 3 ล้านคน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผู้ชายเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 51.4 คน ต่อ 100,000 คน ผู้หญิง 17.2 คน ต่อ 100,000 คน เอเชียและแปซิฟิกมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสูงที่สุด
2023-12-06 11:58
ผลศึกษาใหม่ของ 'WHO-ILO' พบว่าการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทำงานกลางแจ้งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง ชี้จำเป็นต้องมีการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
2023-11-25 11:14
ข้อมูลจากรายงานสมุดปกขาวโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ของญี่ปุ่น พบว่าคนทำงานเพศชาย 1 ใน 10 คน ทำงานเกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2023-11-20 11:24
เครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชศาสตร์ ผนึกกำลังจัดเวที “สมัชชาสุขภาพจิตฯ” หรือ “กาวน์ใจ” ใช้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย หวังคลายปมปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษาจากภาวะความเครียด-ซึมเศร้า-หมดไฟ เตรียมนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระ “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
2023-11-13 12:22
ผลการศึกษาคนทำงานในเอเชีย 13,000 คน พบทำงานภายใต้ “ความเครียดด้านสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญ” โดย 82% มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพจิตที่รวมถึงภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในหมู่พนักงานทุกระดับและทุกอุตสาหกรรมทั่วเอเชีย
2023-09-26 10:31
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันการตาบอด (IAPB) เผยมีคนทำงาน 13 ล้านคนทั่วโลก มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพของตน เน้นย้ำการดูแลสุขภาพดวงตาในที่ทำงาน
2023-09-20 11:09
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มภาระให้กับคนงานไร่ชาในบังกลาเทศ การเก็บใบชาภายใต้อากาศที่ร้อนระอุ ทำให้ยากที่จะได้ตามเป้าในแต่ละวัน ส่งผลให้ค่าแรงลดลง นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นและการสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน นำไปสู่ความเหนื่อยล้า อาจนำไปสู่การทุพลภาพถาวร และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
2023-09-16 14:38
ผลการศึกษาคนทำงานเกือบ 50,000 คน ในแคนาดา พบคนทำงานเป็นกะหรือการทำงานช่วงกลางคืนนอกเหนือเวลาปกติระหว่าง 9.00-17.00 น. อาจมีความเสี่ยงด้านความจำและการรับรู้แย่ลง โดยเฉพาะวัยกลางคนหรือสูงวัย
2023-08-28 11:31
นักวิจัยจาก Furniture@Work สร้างแบบจำลอง 3 มิติที่น่าตกใจ แสดงให้เห็นว่าคนทำงานทางไกลในอนาคตจะมีรูปร่างอย่างไรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จากการใช้แล็ปท็อปและสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องในลักษณะท่าทางที่ไม่ถูกต้อง และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นประจำ
2023-07-10 12:17
รอบ 10 ปีที่ผ่านมา คนทำงานในสหรัฐฯ เกือบ 400 คน เสียชีวิตจากความร้อน แต่รัฐต่างๆ กลับยังไม่คืบหน้าในการปกป้องคนทำงานกลางแจ้ง บางรัฐถึงกับยกเลิกกฎระเบียบท้องถิ่นที่ให้บริษัทต่างๆ จัดสถานที่มีร่มเงาให้คนทำงานกลางแจ้งได้พักผ่อนและดื่มน้ำได้
2023-06-26 19:42
ผลสำรวจ FIFPRO พบหลังฟุตบอลโลก 2022 นักฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันและต้องกลับมาเล่นยังสโมสรของต้นสังกัดต่อ สร้างความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2023-04-06 19:22
งานศึกษาพบความเชื่อมโยงระหว่าง ‘รายได้ที่ไม่แน่นอน’ กับ ‘ปัญหาสุขภาพ’ โดยเฉพาะ ‘Gig Worker’ รวมทั้งพนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย และอาชีพอื่นๆ ที่พึ่งพารายได้ผันผวน มักจะประสบกับปัญหาสุขภาพ ทั้งคุณภาพการนอนที่ย่ำแย่ อาการปวดหัว ปวดท้อง และปวดหลัง
2023-03-21 14:18

Pages